O potrebi donošenja novog Zakona o zaštiti na radu najbolje govori činjenica da je važeći Zakon, donesen prije 30 godina, a da su podzakonski propisi iz ove oblasti još i stariji. Naime, važeći Zakon o zaštiti na radu donesen je 90-ih prošlog stoljeća, te je ovaj zakon je u sklopu reforme radnog zakonodavstva, bilo neophodno osavremeniti i uskladiti sa nastalim promjenama. Bilo neophodno osigurati sistem pravila čijom primjenom se, prije svega, postiže prevencija u nastajanju povreda na radu, profesionalnih i drugih oboljenja u vezi sa radom, posebna zaštita žena u vezi sa materinstvom, mladih, invalida i profesionalno oboljelih osoba, od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti, očuvanje radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi, kao i zaštita radne okoline, navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike povodom danas usvojenog Zakona o zaštiti na radu.

Pitanje zaštite na radu danas je posebno aktuelno zbog novonastale situacije usljed pojave pandemije izazvane širenjem koronavirusa. Upravo su radna mjesta i radna okolina detektovani kao izvori zaraze, zbog čega je od izuzetne važnosti da se primjenom načela prevencije, uz procjenu rizika na svakom radnom mjestu utvrde i primjene odgovarajuće mjere zaštite na radu koje će rezultirati sprječavanjem zaraze koronavirusa na radnom mjestu, te je za ovu oblast od izuzetnog značaja donošenje novog Zakona o zaštiti na radu.

- Još 2016. godine donesen je novi Zakon o radu, a 2018. godine usvojene su i izmjene i dopune Zakona. Današnje usvajanje Zakona o zaštiti na radu predstavlja nastavak reforme radnog zakonodavstva. Radi se o složenom i bitnom Zakonu koji će unaprijediti stanje u oblasti zaštite na radu te uskladiti isto sa međunarodnim standardima i propisima iz navedene oblasti. Također, u narednom vremenskom period, možda već i na narednoj sjednici Doma naroda očekujemo da će se naći i Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova, a čime će se zaokružiti značajan segment reforme radnog zakonodavstva - kazao je ministar Vesko Drljača.

Bitno istači je da će se Zakonom osnovati Vijeće za zaštitu na radu koje će u praksi predstavljati tijelo koje će pratiti implementaciju Zakona, te eventualno inicirati izmjene navedenog Zakona. Vijeće će sačinjavati predstavnici Vlade, sindikata, poslodavaca te stručnjaka iz navedene oblasti. U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu navedenog Zakona, poslodavci su dužni donjeti podzakonske akte u skladu sa Zakonom, navodi se u saopćenju.