Parlamentarna većina u Skupštini Tuzlanskog kantona usvojila je danas Prijedlog budžeta za 2020. godinu sa 19 glasova "za", dok je 15 zastupnika bilo suzdržano. Planirani prihodi u Budžetu TK za 2020. godinu ukupno iznose 432.138.229 KM i za 26.734.892 KM su veći u odnosu na planirane prihode u Budžetu za godinu na izmaku.

Za Budžet su glasali zastupnici SDA, DF-a, SD-a, SBB-a i SBiH-a te nezavisni zastupnik Smajo Mandžić, koji je napustio PDA i priključio se većini.

Budžet Kantona za 2020. godinu najveći je do sada. U strukturi ukupnih prihoda, primitaka i finansiranja, najveći dio, čak 80,69 posto, odnosi se na prihode od poreza u iznosu od 348.670.265 KM, što je za 20,9 miliona ili 6,39 posto više u poređenju sa ovogodišnjim budžetom.

Ukupni rashodi u Budžetu za 2020. godini iznose 431.738.525 KM, a planirano je 1,9 miliona KM za pokriće dijela akumuliranog deficita.

U strukturi ukupnih rashoda najveće učešće u Budžetu za 2020. godinu imaju korisnici iz oblasti obrazovanja i nauke, 45,09 posto i korisnici u okviru MUP-a sa 14,67 posto.

Najveći rast u odnosu na Budžet 2019. godine, u strukturi ukupnih rashoda, bilježe obrazovanje i nauka s rastom od 8,9 miliona KM, Ministarstvo za boračka pitanja sa 5,8 miliona KM, unutrašnji poslovi s rastom od 5,3 miliona KM, oblast prostornog uređenja i zaštite okolice s 3,5 miliona KM, poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda sa 3,3 miliona KM. Za kategorije socijalne zaštite planirano je 34,5 miliona KM, što je povećanje u odnosu na plan 2019. godine za dva miliona KM. Dio od 850.000 KM se odnosi na povećanje dječijeg doplatka, dok se dio od 1.000.000,00 KM odnosi na novi program podrške pronatalitetnoj politici TK.