Ovaj objekat se nalazi u mahali Ilidža u Gornjem Šeheru, a izgrađen je 1580. godine.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 6. do 12. maja 2003. godine donijela je odluku da se Šeranića kuća proglasi za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.