Među lijekovima koji će na ovaj način biti osigurani pacijetima su i Keppra, lijek za djecu oboljelu od epilepsije i lijek Xarelto, potreban nakon hirurških intervencija kod kardiovaskularnih bolesnika.

Navedene izmjene i dopune su predložene i usvojene nakon što je u oktobru mjesecu upućena nova Obavijest svim nosiocima dozvole za prometovanje lijeka na području Bosne i Hercegovine, koji zbog nedostatka određenog dokumenta ili nekog drugog razloga nisu ispunjavali uvjete za uvrštavanje lijeka nakon prvog objavljenog javnog poziva u maju ove godine.

Na osnovu navedene obavijesti, zaprimljeno je 144 zahtjeva sa pripadajućom dokumentacijom, a  Komisija za stavljanje i skidanje lijekova sa liste opredijelila se  da razmotri sve zahtjeve za koje je cijenila da su neophodni osiguranicima Kantona Sarajevo u terapiji, jer bi njihovo neuvrštavanje na listu lijekova znatno utjecalo na kvalitet liječenja.

Od ukupnog broja pristiglih zahtjeva, Komisija nije razmotrila niti pregledala dokumentaciju  za 66, jer se odnose na lijekove koji su u dovoljnoj mjeri zastupljeni na listi lijekova. Posebno zbog činjenice da je u toku donošenje nove Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine od strane Vlade Federacije BIH, koje se očekuje u najskorije vrijeme, nakon čega će se objaviti novi javni poziv za dostavu dokumentacije za listu lijekova Kantona Sarajevo.

Osiguranje tuberkulostatika, koji su deficitarni nakon prekida snabdijevanja ovim lijekovima od strane UNDP-a, dodatni su razlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo, a koji su sastavni dio Pozitivne A liste lijekova Kantona Sarajevo i Bolničke liste lijekova Kantona Sarajevo.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.