Muneveru Novaliću se optužnicom na teret stavlja da je počinio spomenuto krivično djelo od 2013. do kraja 2014. godine, dok se Mirsadu Novaliću na teret stavlja ovo krivično djelo za period od kraja 2014. do kraja 2018. godine.

Oni su optuženi da su, svjesni da izbjegavaju plaćanje doprinosa i  poreza na dohodak u FBiH, davali lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa takvih obaveza.

Znajući da za zaposlenike u tekstilnoj industriji postoji izuzetak koji se ogleda u pogodnosti da se doprinosi i porez obračunavaju i plaćaju na umanjenu osnovicu, ukoliko su za to ispunjeni zakonski uslovi, odnosno da se zaposlenicima isplaćuje najniža plata, te su s namjerom da izbjegnu plaćanje propisanih doprinosa i poreza nalagali odgovornim osobama u firmi da se neto plata umanji za iznos koji će se isplatiti kroz neoporezive naknade, saopćeno je iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona (TK). 

Kako se nadalje navodi, u cilju da neto plata bude u okviru one plate koja omogućava  obračun i plaćanje  doprinosa i poreza na dohodak na umanjenu osnovicu, osumnjičeni su nalagali odgovornim osobama u firmi da tako i postupaju, te su "neto plate zaposlenika prikazivane u manjim iznosima od zarađenih, a doprinosi i porez na dohodak su uplaćeni u znatno manjim iznosima od propisanih".

Muneveru Novaliću se stavlja na teret da je ovakvim postupanjem za firmu Kula Gradačac izbjegao plaćanje doprinosa i poreza u iznosu od  oko 2,6 miliona KM, a Mirsadu Novaliću u iznosu od oko 5,6 miliona KM, navodi se u saopćenju.