- Pravo na jednokratnu novčanu pomoć od po 100 KM Vlade Federacije imaju svi koji su imali status nezaposlene osobe na dan 31. august 2022. godine pri nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje u Federaciji BiH. Pravo na naknadu imaju ako su 31. augusta imali status nezaposlene osobe, a nakon tog datuma se zaposlili.

Svi koji su se prijavili nakon ovog datuma na evidenciju nezaposlenih u nadležnu službu, nemaju pravo na ovu naknadu - navodi se u dopisu Ureda premijera Vlade FBiH, a koji je dostavljen svim kantonalnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH.

Pojašnjeno je i zašto je 31. august uzet kao referentni datum.

- Razlog zbog kojeg je uzet 31. august kao referentni datum, jeste činjenica da je paket pomoći donesen u septembru, a posljednji referentni podaci koji su se mogli koristiti su od 31. augusta ove godine.

Pravo na ovu naknadu nemaju osobe koje su tokom ljeta dobile pomoć od po 100 KM od Vlade FBiH po nekom drugom osnovu, kao pripadnici boračke populacije, civilne žrtve rata i neratni invalidi - navodi se u uputstvu.

Naknadu isplaćuje nadležna kantonalna služba za zapošljavanje "biro". Vlada FBiH osigurava novac iz budžeta FBiH za ovu namjenu, a novac će biti uplaćen kantonalnim službama za zapošljavanje, koji poslije isplaćuje naknadu na račun korisnika.

Naknada od 100 KM će biti isplaćena do 30. novembra 2022. godine, na bankovne račune korisnika naknada. U slučaju da kantonalna služba za zapošljavanje nema valjan podatak o bankovnom računu, evidentirani nezaposleni su dužni dostaviti ovaj podatak najkasnije do 30. oktobra 2022. godine. Ukoliko to ne učine u zadatom roku, gube pravo na pomoć.