Mladićevi branioci su ocijenili zahtjev tužioca neosnovanim i neutemeljenim u pravilima MMKS-a u Haagu.

Odbrana je istakla da je sudija Jean-Claude Antonetti izuzeo sudije Theodora Merona, Carmela Agiusa i Daquna Liua na osnovu činjenice "da bi razumni, nezavisni posmatrač mogao zaključiti kako je postojala precepcija pristrasnosti" prema Mladiću, te već odredio nove sudije.

- Tužilaštvo nema mogućnost da – ni po pravu, ni po principu pravičnosti – traži ponovno razmatranje te odluke, niti da na nju uloži žalbu. Zahtjev Tužilaštva trebao bi, stoga, biti odbačen - zaključili su Mladićevi branioci Branko Lukić i Dragan Ivetić.

O zahtjevu tužilaca i stavu branilaca uskoro će se izjasniti sudija Joseph Masanche.

Sudija Jean-Claude Antonetti ranije je prihvatio zahtjev Odbrane da se iz žalbenog postupka isključe sudije Meron, Agius i Liu. Kako je naveo Antonetti, sudije Meron, Agius i Liu "djeluju pristrasno", s obzirom da su u ranijim predmetima u Haagu donosili zaključke koji se tiču Mladića.

Haško tužilaštvo je u petak zatražilo od MMKS-a da osnuje tročlano vijeće čiji bi zadatak bio da utvrdi posljedice odluke sudije Jean-Claudea Antonettija da iz žalbenog postupka na suđenju Ratku Mladiću isključi troje sudija.

Predsjednik MMKS-a Theodor Meron istoga dana izuzeo se iz procesa odlučivanja po žalbi Haškog tužilaštva na odluku da se iz žalbenog postupka na suđenju Mladiću isključi troje sudija.

On je u odluci obrazložio da se izuzima iz ovog procesa s obzirom na to da je i sam jedan od sudija koji su isključeni iz procesa protiv Mladića.

- S obzirom na to da bi moje prisustvo u procesu odlučivanja moglo dovesti do percepcije da se radi o sukobu interesa, ja ću se povući iz ovog procesa - naveo je Meron.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je Mladića, bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS), u novembru prošle godine osudio na doživotni zatvor, proglasivši ga krivim za genocid počinjen u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem, te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Mladić je oslobođen optužbe za genocid u šest bosanskohercegovačkih općina.