Formiran je prvim rješenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo od 4. februara, i drugim od 17. jula.  

Ovaj štab broji 13 članova i na mjesečnom nivou dobijaju naknadu u iznosu od 250 KM za predsjednicu i 200 KM za članove. Predsjednica Aida Pilav je na današnjoj press konferenciji istakla da se ona 11. marta odrekla svoje mjesečne naknade, dok za druge kolege nema informaciju.

Novac za naknade isplaćuje se iz namjenskih sredstava Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Članovi Kriznog štaba su:

- prof.dr. Aida Pilav, direktorica Zavoda za javno zdravstvo KS

- prof.dr. Mirsada Hukić, specijalista mikrobiologije i član Akademije nauka BiH

- prof.dr. Ismet Gavrankapetanović, v.d. direktora Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš“

- prim.dr. Amra Junuzović Kaljić, u ime Skupštine KS i predsjednica Komisije za javno zdravlje

- doc. dr. Rusmir Baljić, specijalista infektolog u ime KCUS-a

- prim.dr. Muhamed Ahmić, direktor JU Domovi zdravlja KS

-   dr. Adem Zalihić, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS

- dr. Anisa Bajramović, specijalista epidemiolog Zavod za javno zdravstvo KS 

- Izet Smajić, sanitarni inspektor

- dr.Alma Kadić, pomoćnica ministra zdravstva KS

- Alen Ćatović, dipl. pravnik pomoćnik ministra zdravstva KS

- Kemal Beganović, vanjski saradnik u ime Ministarstva zdravstva KS 

- Azra Đozo, u ime Službe za protokol i press Vlade KS