VEZANI TEKST - Magoda uputio inicijativu da djeca u školu krenu nakon što se poigraju na nepostojećem snijegu?!

U odgovoru Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo istaknuto je da cijene činjenicu da je data spomenuta inicijativa jer smatraju da je time iskazano interesovanje za dobrobit zdravlja učenika, ali da zbog ranije utvrđenog i predočenog Školskog kalendara svim osnovnim i srednjim školama, prolongiranje raspusta, kao i kasnija nadoknada ne bi išla u prilog ni učenicima ni uposlenicima škola. 

- Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS smatra da navedena inicijativa ne bi išla u prilog ni učenicima ni uposlenicima škole jer bi u slučaju produžetka zimskog raspusta školska godina bila produžena u maju mjesecu, za učenike završnih razreda i u junu mjesecu za ostale učenike, kako bi se realizirao neophododni broj nastavnih sati u svim razredima u svim školama. Školskim kalendarom predviđeno je da se nastava za završne razrede srednjih škola završava 9.5.2023. godine, za prve i devete razrede osnovnih škola 6.6.2023. godine, a za ostale razrede 13.6.2023. godine - stoji u odovoru Ministarstva na inicijativu zastupnika Magode. 

Kako dalje navode, produženjem nastave realizacija eksterne mature učenika, realizacija online upisa učenika u prvi razred srednje škole, kao i realizacija upisa učenika na fakultete morala bi bili prolongirana, te bi se upis učenika u srednje škole realizirao do sredine jula, što bi između ostalog u značajnoj mjeri umanjilo dužinu trajanja ljetnog raspusta učenika. 

Osim navedenog, u odgovoru se navodi da ni produženje zimskog raspusta nije nikakav garant da će u danima produženja biti niske temperature i dovoljno snijega, kako bi učenici mogli uživati u zimskim sportovima, kako je to u obrazloženju zastupničke inicijative navedeno. 

- Također ističemo da, ukoliko bi zimski rasput za učenike bio produžen za šest radnih dana, kako je u inicijativi traženo, drugo polugodište školske 2022/2023. godine ne bi počelo 9.2.2023. godine, kako je u inicijativi navedeno, već 7.2.2023. godine. Smatramo da je u najboljem interesu učenika i uposlenika škola KS da drugo polugodište tekuće školske godine počne kako je i planirano - obrazložila je u odgovoru ministrica Naida Hota-Muminović.