S ciljem realiziranja zaključka Vijeća ministara BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH je u okviru svojih nadležnosti identificiralo Agenciju za identifikacijske dokumente - IDDEEA za poslove tehničkog održavanja jedinstvene tačke razmjene podataka digitalnih Covid-potvrda BiH sa Evropskom unijom.

Dogovoreno je da će se u idućih sedam dana uspostaviti koordinacijsko tijelo koje će na principu konsenzusa upravljati procesom uspostavljanja, upravljanja i održavanja jedinstvene tačke razmjene podataka za BiH, te će pripremiti protokol o implementaciji. Koordinacijsko tijelo čine nadležne institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo civilnih poslova će organizirati sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija na kojem će im biti predstavljena tehnička rješenja.

Na ministarskoj konferenciji također je razmatrana i prihvaćena informacija o realizaciji COVAX ugovora i konstatirano je da dosadašnja realizacija sa GAVI-jem nije zadovoljavajuća, te je potrebno pripremiti zajedničku platformu za pregovore sa GAVI-em o daljnjoj suradnji, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.