- Mi smo zadovoljni jer će vrijednost ovog tunela biti višestruka i ovaj projekt ima podršku resornog ministarstva i čitave Vlade FBiH - rekao je Lasić.

Dodao je da je dosad iskopano oko 1.800 od ukupno 5.500 metara, te da se već radi na projektovanju pristupnih cesta i sjeverne obilaznice Goražda.

Rok za izgradnju tog najdužeg cestovnog tunela u Bosni i Hercergovini je 36 mjeseci.

Projekt izgradnje brza ceste duge 19,4 kilometara koja će spojiti Sarajevo i Goražde u poluprofilu vrijedan je 190 miliona KM i podijeljen je u dvije faze.

Radovi drugog lota prve faze će uključivati sekundarnu oblogu i opremanje tunela i izradu brze ceste u poluprofilu.