Zadovoljan je kvalitetom nastave koja se zbog pamdemije virusa korona odvija online, a aktivnost i prisustvo učenika čak je i veća nego što je to bilo u redovnom nastavnom procesu. 

- S obzirom na to da se online nastava dosad skoro nikako nije koristila u nastavnom procesu u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo, možemo reći da je i iznad naših očekivanja - kazao je Krivić.

Po izvještajima o realizaciji online nastave, koje škole redovno dostavljaju Ministarstvu, zainteresiranost i motiviranost učenika je na visokom nivou.

- Učenici savladavaju gradivo na način blizak njihovim interesima i potrebama. Online nastava kod učenika podstiče razvijanje odgovornosti, empatije, solidarnost i snalažljivost. Učenici su više motivirani za samostalan istraživački rad, samostalno izrađuju digitalni sadržaj, a nerijetko pripremaju kratke video uratke i dostavljaju nastavnicima i ostalim učenicima - naglasio je.

Ministar Krivić kaže da su, prije samog donošenja odluke o prelasku na provođenje online nastave u Kantonu Sarajevu, bili svjesni da nema zajedničke platforme za učenje na daljinu.

Nedostatak digitalnih materijala

- Osim toga određeni broj škola nema online prakse, niti platformu za izvođenje tog vida nastave. Ni menadžmenti ni nastavnici pojedinih škola nemaju dovoljna znanja i kapaciteta za takav način rada koji zahtijeva digitalnu pismenost ne samo za korištenje platforme već i za pripremu digitalnih materijala koje je bilo potrebno osigurati u kratkom roku i uz to redovno komunicirati s učenicima - kazao je.

Po riječima ministra Krivića nedostatak digitalnih materijala i dalje je jedan od najvećih izazova, a trenutno se rješava pojačanim radom nastavnika, međusobnom podrškom i pomoći koju nastavnici pružaju jedni drugima.

Ministarstvo je, kako kaže, počelo i s realizacijom serije webinara kojom će se educirati nastavni kadar, u oblastima za koje iskažu interes.

Ocjenivanje učenika vršit će se u skladu s Pravilnikom o dopunama Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo. Donesen je zbog novonastale situacije, a predviđa da ministar može u izuzetnim okolnostima instrukcijom utvrditi izmijenjene kriterije o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo.

- Online nastava, u ovom obliku i pod ovim okolnostima, zahtjevna je i kompleksna u svim segmentima djelovanja. Stoga, nastavnici treba da budu posebno fleksibilni tokom ocjenjivanja i vrednovanja učeničkog rada. Potrebno je to izvršiti nakon detaljne analize rada učenika, uz što bolju motivaciju za dalji rad - naglasio je.

Ministar Krivić istaknuo je i ulogu pedagoga u procesu realizacije online nastave, a u mnogim školama formirane su i pedagoško-psihološke službe kao podrška i pomoć nastavnicima, učenicima i roditeljima.

U cilju čuvanja mentalnog zdravlja učenika u mnogim školama se organizira i psihosocijalna podrška, kao individualni savjetodavni rad s učenicima.

- Pedagozi, zajedno s ostalim akterima u školi, pomažu i u pripremi odgovarajućih digitalnih sadržaja i materijala za učenike koji nastavu pohađaju po IPP-u - naglasio je.

Krivić ističe da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS kontinuirano prati načine realizacije online nastave u regiji i svijetu, a primjenjuje korisne primjere dobre prakse.

- U Kantonu Sarajevo za kratak period podignut je cijeli sistem online nastave. Pokazao se uspješan, a i dalje se kontinuirano radi na unaprjeđenju - istaknuo je. 

Podsjeća da je Ministarstvo već ostvarilo kontakt s kantonima u Federaciji BiH u cilju saradnje, podjele iskustava u realizaciji online nastave i primjera dobre prakse.

Ministar kaže da neki planovi o povratku djece u učionice u ovoj školskoj godini postoje, ali naglašava da sve zavisi od epidemiološke situacije.

- Još se ne može o tome govoriti. Naš primarni cilj je sigurnost djece - naglasio je. 

Budući da se bliži i kraj školske godine, ministar ističe da nema smetnji da se nastava u osnovnim i srednjim školama okonča online.

U proces realizacije online nastave u Kantonu Sarajevo uključeno je oko 52.000 učenika i 5.110 nastavnika.

Upis elektronskim putem

Ministar Krivić poručuje roditeljima/starateljima djece školskih obveznika za školsku 2020/2021. godinu da će se upis vršiti elektronskim putem, dostavljanjem popunjenog prijavnog obrasca na e-mail adresu škole (potrebno je da obrazac bude dostupan u word formatu da bi roditelj/staratelj mogao unositi tražene podatke).

- Obaveznu dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji dostavljat će po okončanju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19). Tada će i školske komisije vršiti procjenu djece - naglasio je. 

U prvi razred školske 2020./2021. godine upisuju se djeca koja do 1.3.2020. godine imaju navršenih 5 i po godina života. Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od starosne dobi utvrđene za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života. Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju propisana je novčana kazna od 500 KM za roditelja djeteta, ako ne upiše dijete u školu. Ako ni poslije kazne roditelj ne upiše dijete u školu odnosno ako dijete redovno ne pohađa nastavu kazne se ponavljaju.