VEZANI TEKST - Revizori o KS: Ima li nezakonite eksploatacije, zašto Katica prima 895 KM na plaću, o gradnji tramvajske pruge...

- Kako je ovaj navod bio okidač medijima za nagađanja ima li nezakonitih eksploatacija u Kantonu Sarajevo, a koje su u nadležnosti Ministarstva privrede, Ministarstvo je pripremilo opsežnu informaciju o svim aktivnostima koje su poduzete i koje se u kontinuitetu poduzimaju kako bi se segment korištenja prirodnih bogatstava uveo u okvire zakona -  navodi se u saopćenju Službe za protokol i press KS, te dodaje: 

- Prije svega, navode u Ministarstvu, treba istaknuti da u dijelu koji se donosi na Ministarstvo privrede KS Ured za reviziju nudi pozitivan finansijski izvještaj za analizirane procese u ovom resoru, među kojima je i organizacija učešća predstavljanja Bosne i Hercegovine na svjetskoj izložbi ideja i inovacija Expo 2020.

Dio koji opisuje proces organizacije učešća BiH na izložbi Expo 2020, a koji je opisan na tri stranice bez i jedne je zamjerke, što je veliki uspjeh i satisfakcija Ministarstvu, obzirom da se po prvi put upustilo u realizaciju projekta na svjetskoj razini.

- Mi smo organzaciju Expo-a doista proveli pažljivo i prateći sve zakonske propise i za nas je velika satisfakcija pozitivan izvještaj Federalnog ureda za reviziju, posebno u kontekstu stalnih ataka na ovaj projekt i kontinuiranih preispitivanja njegove ispravnosti. Ovih dana mi smo dobili i konačni izvještaj od organizatora EXPO DUBAI 2020 EEC.-SO, uplatili smo posljednju ratu i okončali ovaj veliki projekt prvijenac Ministarstva na međunarodnom nivou - naveo je ministar privrede Adnan Delić.

Također je podsjetio na značaj ove izložbe i njenu važnost u vremenu u kojem živimo, a koje promociju vrednuje kao nezaobilaznu djelatnost.

- Expo 2020 je najveća izložbeno - sajamska manifestacija koja je trajala 182 dana, a u tom periodu posjetilo ju je 24 miliona ljudi, a na virtuelnoj platformi Expo-a zabilježeno je 248 miliona posjeta. Svi ovi posjetitelji Expo-a, desetine miliona ljudi širom svijeta među 192 zemlje koje su se prrdstavljale na izložbi, imali su priliku posjetiti i paviljon Bosne i Hercegovine, a među projektima koje su vidjeli milioni ljudi predstavljeni su i projekti iz naše zemlju, a kao najzapažaniji izdvajamo projekt aerodroma Brčko distrikta Bosne i Hercegovine - podsjetio je ministar.

Od ukupno 28 preporuka za unapređenje finansijskih procesa u Kantonu Sarajevo samo tri preporuke odnose se na procese u Ministarstvu privrede i one su vezane upravo za oblast koncesija i poslovnih prostora.

- Treba imati na umu da su ovo dvije oblasti u Ministarstvu privrede koje su izrazito kompleksne, te da nije bilo kvalitetnog zakonskog okvira koji bi ove oblasti definisao i propisao jedinstven model po kojem se one imaju rješavati. Mi smo u proteklom period napravili niz iskoraka u obje oblasti, posebno u oblasti koncesija donošenjem novog Zakona o koncesijama, uvođenjem korisnika prirodnih bogatstava u okvire zakona, ali i kontinuranim praćenjem svih potraživanja Kantona po osnovu korištenja prirodnih resursa.

Posebno ističemo da dužina trajanja postupaka dodjele koncesije ne ovisi samo o radu resornog ministarstva, imenovanih komisija i stručnih timova, već i o stepenu pripremljenosti samoinicijativnih ponuda za dodjelu koncesije, koje podnose poslovni subjekti, kao i o vremenu potrebnom za pregovaranje optimalnih uvjeta ugovora prilikom pregovora sa potencijalnim koncesionarom, što je sve neophodno kako bi se postupak proveo u skladu sa pozitivnim propisima kojima se regulira predmetna oblast i kako bi se ostvario najbolji interes za Kanton Sarajevo i općinu na kojoj se nalazi predmet dodjele koncesije - pojasnio je  ministar Delić.

VEZANI TEKST - Privredni bum u KS: Delić kaže da se putem EXPO-a realiziraju investicije u vrijednosti od 200 miliona KM

Ministar je naveo i da će Ministarstvo ići korak dalje, te će u narednom periodu izraditi katalog koncesionih dobara na osnovu kojeg će se raspisivati javni poziv za korištenje određenih prirodnih resursa, što je također jedan od načina kontrolisanja korištenja prirodnih resursa i povećanja prihoda Kantona po osnovu koncesija, kao i registar poslovnih prostora u kojem će javnosti biti dostupni svi slobodni poslovni prostori u vlasništvu Kantona Sarajevo.

Podsjećamo da je u Izvještaju za 2020. godinu Ministarstvo dobilo mišljenje s rezervom sa čak 18 preporuka, te da ove tri u Izvještaju za 2021. godinu predstavljaju značajan napredak u odnosu na prethodni period.

S tim u vezi, Ministarstvo je u prethodne dvije godine napravilo niz sistemskih koraka od kojih je značajno izdvojiti osnivanje Odjeljenja za praćenje rada privrednih društava s učešćem državnog kapitala, što je omogućilo i implementiranje nove prakse (FUK) koja je znatno unaprijedila finansijsko upravljanje i kontrolu protoka sredstava u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo.

Podsjećamo i da je nedavno urađena i interna, Kantonalna finansijska revizija u kojoj je Ministarstvo privrede dobilo zadovoljavajuće - pozitivno mišljenje u segemntiranoj reviziji postupka dodjele sredstava privrednim subjektima, kroz javne pozive za sanaciju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih Covid pandemijom.

Osim u navednim segmentima, Ministarstvo privrede je značajne pomake napravilo i u osiguravanju transparentnosti i korektnijeg monitoringa dodjele sredstava po osnovu javnih poziva, ali i podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i poticaja razvoju male privrede uvođenjem registara poticaja, a planirana digitalizacija poticaja dodatno će doprinijeti unapređenju transparentnosti ovih procesa u Ministarstvu privrede.