Zamjenica premijera FBiH, federalna ministrica financija i komandantica Federalnog štaba civilne zaštite Jelka Milićević je na pres-konferenciji u pauzi zasjedanja istaknula kako je u aktuelnoj situaciji neophodno donijeti odgovarajuće naredbe radi stavljanja u funkciju svih raspoloživih resursa.

Kazala je da je u dosadašnjem zasjedanju odlučeno da se štabovi CZ u kantonima i općinama stave u punu funkciju, te da se uspostavi koordinacija između Federalnog i štabova nižih razina vlasti.

Dodala je da je dosada definiran set naredbi za direktora Federalne uprave CZ (FUCZ) i službe medicinske pomoći, te da će u nastavku sjednice biti definirano ukupno 18 naredbi, uključujući i dodatne naredbe, koje se odnose na procedure javnog okupljanja, kao i definiranje rada ugostiteljskih objekata i javnih službi.

Spomenutim naredbama adresiranim ka jedinicama lokalne samouprave, kantonalnim upravama, privrednim društvima, fizičkim i pravnim osobama i građanima bit će definirane mjere postupanja u skladu sa Odlukom o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID - 19) na području Federacije BiH.

Federalna vlada je 16. marta na tematskoj sjednici u proširenom sastavu, na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite, zbog opasnosti od širenja koronavirusa donijela Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID - 19) na području Federacije BiH.

Ovom Odlukom se preciziraju mjere zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području, regulira način finansiranja troškova koji nastanu donošenjem ove odluke i nadležni organ koji preuzima sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području.

Istovremeno, utvrđuje se način postupanja u slučaju traženja pomoći Oružanih snaga BiH, te traženja međunarodne pomoći i obaveza realizacije naredbi štabova civilne zaštite.