Za to vrijeme je prvo mirno stajala sama, a onda prošetala salom za prijem razgledavajući umjetnine sa rukama na leđima. Kad je čula da se vrata kroz koja Milanović mora proći otvaraju, vratila se do njih, ali hrvatski predsjednik se još nije bio pojavio. Nekoliko trenutaka je pričekala, a onda je stigao.