- U periodu trajanja pandemije COVID-19 Memorijalni centar je priredio četiri video-virtuelne ture, kojim smo htjeli svima koji su zainteresovani za rad ove institucije, približiti prostor i sadržaje koje imamo, te istovremeno zadržati vezu sa ljudima u vremenu izolacije. Također, kustos Hasan Hasanović je održao nekoliko online predavanja, u saradnji sa univerzitetima u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, čime smo uspjeli održati kontinuitet edukacija i partnerstava sa obrazovnim ustanovama širom svijeta - kazao je Azir Osmanović iz Memorijalnog centra.

Osmanović potvrđuje da je period pandemije COVID-19 bio i prilika za razvoj nekoliko novih programskih aktivnosti.

- Nastavljen je projekat prikupljanja ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici. Uspješno je realizirana akcija prikupljanja knjiga za našu biblioteku, u kojoj smo prikupili preko 5.000 naslova. Imali smo dobar odziv na upit da se doniraju fotografije, muzika i video sadržaji prema Memorijalnom centru - dodaje Osmanović.

U toku su pripreme za projekat "12 dana sjećanja", kojim će se kroz online diskusije, svjedočenja, video i ilustracije obilježiti dani oko 25. godišnjice genocida. Također, značajan fokus u naredna dva mjeseca će biti posvećen svjedočenjima žrtava i svjedoka genocida kroz pripremu video sadržaja sa njihovim pričama.

- U saradnji sa Centrom za postkonfliktna istraživanja ćemo ubrzo krenuti sa predstavljanjem rezultata istraživanja koje je fokusirano na presude krivičnih sudova vezanih za genocid u Srebrenici. Predstavili smo Izvještaj o negiranju genocidu na engleskom i bosanskom jeziku, a već smo realizirali snimanje više od polovine učesnika 'Čitanja za Srebrenicu', koje će na kraju biti pretvoreno u višesatni video, dostupan muzejima, galerijama i ustanovama na korištenje i prikazivanje u okviru obilježavanja 25. godišnjice genocida. Vjerujem da smo u ovom periodu pokazali da Memorijalni centar može držati korak sa memorijalima na svjetskom nivou, te da s razlogom imamo povjerenje porodica žrtava, istraživača genocida i šire društvene zajednice na tom putu - zaključio je Osmanović.