Za hitni postupak su glasala 23 zastupnika, protiv je bilo 14, a jedan je bio suzdržan. Mektić je u obrazloženju, između ostalog, naveo da je jedan od razloga za predlaganje tog zakona "vraćanje povjerenja javnosti u pogledu rada nosilaca pravosudnih fuпkcija".

Predloženi zakon predviđa da mandat Vijeća, u sadašnjem personalnom sastavu, prestaje 15. juna 2020. godine. Najkasnije do 8. juna 2020. godine, pravosudni organi, advokatske komore i institucije BiH koje biraju članove u Vijeće, saglasno Zakonu o VSTV-u, dužni su provesti postupak izbora novih članova Vijeća - navedeno je u predloženom zakonu.

Mektić je kazao da je predložio da se ovaj zakon usvoji u hitnoj proceduri, a razloga za to je, kaže, jako puno. Prema njegovim riječima, svima je poznato, cjelokupnoj javnosti BiH, a i svim međunarodnim organizacijama koje se bave praćenjem i pomoći u reformi pravosudnog sistema i vladavine zakona u BiH, da je to treći stub vlasti "koji ne obezbjeđuje nikakvu pravnu sigurnost u ovoj državi i koji je kočničar mnogih reformi u BiH".

Mektić ističe da bez pravne sigurnosti u BiH, ne može se razvijati ekonomija, ne mogu se očekivati strani investitori...

- Između ostalog, svima je poznato da nismu usvojili ili primili k zanju izvještaje o radu VSTV-a za 2017. i 2018. godinu, a i ranije se dešavala takva situacija - naveo je Mektić.

Brzo pranje "Potkivanja"

On je ustvrdio da su "brojne afere i nezakonitosti opštepoznati javnosti u BiH, kada je u pitanju ono što treba da regulira VSTV kao najodgovornija institucija u trećem stubu vlasti, pravosudnom sistemu". Podsjetio je na aferu "Potkivanje" te na "brzo pranje čitavog tog slučaja".

Mektić smatra da sve što se dešava u pravosudnom sistemu nanosi ogromu štetu BiH.

- Javnost i građani BiH, opšta je percepcija, nemaju nikakvog povjerenja u pravosudni sistem BiH, u pravnu državu, u vladavinu zakona, a ključna odgovorna institucija u svemu tome je VSTV - kazao je Mektić.

Ustvrdio je i to da je "predsjednik VSTV-a nedvosmisleno potvrdio da je pod direktnim političkim uticajm jer je prihvatio, kroz ovu posljednju odluku Ustavnog suda, zaključke Izvršnog komiteta SNSD-a, što govori da je on pod direktnim političkim utjecajem".

Mektić smatra da je neophodno "što prije izvršiti značajnu reformu, prije svega VSTV-a, i cjelokupnog pravosudnog sistema".

Predsjedavajući Kluba zastupnika Stranke demokratske akcije (SDA) Adil Osmanović je kazao da pozdravlja ovu inicijativu kada je u pitanju rasprava o radu VSTV-a i samog pravosuđa. Prema njegovim riječima, sve ankete građana koje su do sada provođene, pokazuju da je vrlo nizak stepen povjerenja građana u pravosudni sistem, "što od nas kao najvišeg zakonodavnog tijela u BiH traži određene reakcije".

Predsjedavajuća Kluba zastupnika SNSD-a Snježana Novaković-Bursać je kazala da je prije osam i više godina BiH pristupila procesu koji je tada nazvan strukturalni dijalog u oblasti reforme pravosuđa, u dijalogu sa Evropskom komisijom.

- Dakle, prošlo je osam godina dok su se neki sjetili i shvatili da je to hitno. SNSD, a i stranke u koaliciji s nama nisu za ovih osam godina, kada je u pitanju ukupno pravosuđe, odstupili ni od jednog svog stava niti su promijenili mišljenje po pitanju glasanja o izvještajima o radu VSTV-a - navela je Novaković-Bursać.

Prema njenim riječima, "trenutak hitnosti koji nam se sada prezentuje, vjerovatno ima veze sa određenim sudskim procesima i tužilačkim, a nema nikakve stvarne veze s hitnosti rješavanja ovog zaista gorućeg problema u BiH".

Zastupnik Damir Arnaut je kazao da je Mektić obrazložio "zbog čega je sada ne pet do dvanaest, nego dvanaest i pet kada je u pitanju VSTV". Dodao je da je Mektić objasnio zašto je sada "zaista trenutak da to što prije uradimo".

Predviđena tematska sjednica

Zastupnik Nermin Nikšić (SDP BiH) je kazao kako se može složiti s tim da postoje elementi hitnosti, dodajući da i on ima jako puno primjedbi na rad VSTV-a.

- Ali smatram da je nemoguće ovaj zakon koji danas imamo razmatrati u hitnom postpku i riješiti sve te probleme. Skloniji sam tome da to razmatramo u više čitanja, da ne bude hitni postupak - kazao je Nikšić.

Podsjetio je da je predviđena tematska sjednica  Zastupničkog doma o radu pravosuđa, na kojoj bi trebali govoriti argumentima i doći do što kvalitetnijeg rješenja.

Predsjedavajući Kluba zastupnika Demokratske fronte Dženan Đonlagić misli da svaka rasprava o inicijativi ili prijedlogu izmjene nekog zakona koja ima u naslovu riječ VSTV treba da ima karakter hitnosti, imajući u vidu da se ovaj dom prije nekoliko sedmica sa nula glasova "za" izjasnio o izvještaju o radu VSTV-a.

- To samo po sebi govori koliko je priča o VSTV-u bitna, a istovremeno i hitna. Imajući u vidu da taj segment pravusudnog sistema BiH pod nazivom VSTV, po svim relevantnim istraživanjima javnog mnijenja i mišljenja građana BiH, ne funkcioniše na odgovarajući način - kazao je Đonlagić.

Dodao je da podržava ovaj karakter hitnosti izmjena ovog zakona, a podržat će i prijedlog izmjena zakona. Zastupnik Jasmin Emrić (A-SDA) je podržao Mektićev zahtjev da se hitno razmatra ovaj prijedlog zaklona.

- Podsjetio bih samo da smo prije osam mjeseci imali raspravu o stanju u pravosuđu te donosili određene zaključke kojima smo pozvali sadašnji sastav VSTV-a da, zbog nastale situacije u pravosuđu i nepovjerenja u pravosudni sistem od strane građana BiH, podnesu ostavke. Kako je prošlo osam mjeseci, a sadašnji sastav VSTV-a nije postupio u skladu sa članom 6 tačka d) zakona, mislim da mi moramo poduzeti neku hitnu i krajnju mjeru, a ovo je taj krajnji odgovor kojeg je predložio kolega Mektić - naveo je Emrić.

Izvještaj odbijen u oba doma

Dodao je kako podržava zakon i misli da je potpuno opravdano da ga usvoje.

Zastupnica Mirjana Marinković-Lepić (Naša stranka) je kazala da je ovo "način da smijenimo trenutni sastav VSTV-a, što smatram da iziskuje hitnost zbog samog odnosna svih članova VSTV-a prema činjenici da im je izvještaj odbijen u oba doma".

- Čak je predsjednik VSTV-a ponosno to obrazlagao time da su oni nezavisni i da je baš dobro što izvještaj nije primljen k znanju - navela je Marinković-Lepić.

Zastupnica Alma Čolo (SDA) je podsjetila da je specijalni ekspret EU Rajnhard Pribe krajem prošle godine objavilo izvještaj o stanju u pravosuđu u BiH.

- Čini mi se iz cijelog tog izvještaja, najteža situacija je u VSTV-u. VSTV sigurno nije neovisno, izgubilo je povjerenje javnosti, barem neki njihovi članovi, a u Pribeovom izvještaju stoji da treba vratiti povjerenje u VSTV i pravosudni sistem u BiH i da pravosuđe ne osigurava adekvatnu borbu protiv ozbiljnog kriminala i korupcije - kazala je Čolo, citirajući dijelove izvještaja.

Predsjedavajući Kluba HDZ-a BiH Nikola Lovrinović je kazao da neće podržati hitnu proceduru.

- Jesam za raspravu, a 11. marta je tematska sjednica, možemo pokrenuti postupke, razne zaključke da donesemo kompletan zakon, raspraviti temeljito o svemu - kazao je Lovrinović.

Nakon diskusije o proceduri, zastupnici su sa 23 glasa "za", 14 protiv i jednim suzdržanim podržali da se Prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH, u sadašnjem sastavu, razmatra po hitnom postupku, a u toku je rasprava o samom zakonu.