Kroz projekat CREATURES kojem je cilj bio promovisanje bosanskohercegovačke kulture kao i podsticanje turista na posjetu Bosni i Hercegovini, Meet Bosnia Tours je organizovala svakodnevne ture koje prate dvije već projektom definisane rute. Poznato je da ova agencija već nekoliko godina unazad implementira program tura u Sarajevu koji turistima kao i svim pojetiocima pruža nezaboravne obilaske Sarajeva te čitave Bosne i Hercegovine. Pored klasičnih tura, nerijetko se organizuju planinarske i biciklističke ture po državi te teambuildig aktivnosti za komapnije i preduzeća.

Prva ruta, inspirisana popularnim američkim filmom, Eat, Pray, Love, šalje jasnu poruku o tome kako je kultura Sarajeva sveobuhvatna te ne trebate daleko putovati ni da jedete, niti da se molite niti da volite, već sve možete pronaći u relativno malom okrugu. Startna tačka ove rute je Muzej sarajevskog atentata, gdje se pravi uvod o historiji grada i jednom od najznačajnijih događaja koji je postao prekretnica u svjetskoj historiji. Pored ove lokacije obilazi se Baščaršija, Sebilj, Kazandžiluk i Bravadžiluk, Vijećnica, čuvena Inat Kuća, Katedrala, Begova džamija te Vječna vatra.

Druga ruta, From East to West, je čisto utjelovljenje i pokazatelj kako Sarajevo zasigurno zaslužuje titulu evropskog Jerusalema, budući da su stručni vodiči veoma objektivno predstavili religije koje bivstvuju u glavnom gradu. Vjerski objekti poput Begove džamije, Katedrale, Stare Ortodoksne Crkve, Jevrejskog Hrama te Saborne Crkve obuhvataju samo nekolicinu lokacija koje su bile posjećene na ruti broj 2. Jedna od lokacija koja, prema riječima vodiča, nerijetko ostave veliki dojam na pojetioce jeste Sarajevo Meeting of Cultures, gdje se istok i zapad susreću, isprepliću i ostavljaju svoj pečat u Sarajevo. 

Obje ture su kreirane na osnovu već ranije poznatih ruta koje je osmislila lokalna turistička zajednica te koju većina sarajevskih vodiča praktikuje svakodnevno. Pri kreiranju ruta izuzetno je bitno da se uključe ne samo posjete i priče objektima već da se involvira i okolina. Uključivanjem starih lokalnih zanatlija i trgovaca, te njihovog upoznavanja sa gurpama i turistima, promovira se održivi turizam gdje svi učesnici imaju određene benefite. Kroz svoja formirana iskustva, turisti koji su iskusili gostoprimstvo Sarajeva zasigurno će biti naši najbolji ambasadori te će prenjeti svoje impresije na druge koji planiraju posjetiti našu zemlju.

Prema podacima agencije, turisti koji su prisustvovali ovim pilot turama dolazili su diljem Evrope iz država poput Holadnije, Njemačke, Španije, Velike Britanije i Italije. Također je zabilježen znatan broj posjetilaca iz Singapura, Malezije, Australije te  i Sjedinjenih Američkih Država.

Pred kraj projekta, organizovana je press tura za medije u cilju promovisanja ne samo projekta već i lokalne turističke zajednice, šire javnosti te samog grada Sarajeva i njegove bogate kulture i historije. Osjećati se kao turista u vlastitom gradu je zanimljivo iskustvo koje bi svako trebao da bar jednom proba te sazna i nauči nove stvari te upozna nove ljude.