Imajući u vidu globalni karakter pandemije, kao i izazove koje predstavlja za zdravstvene, ekonomske i finansijske sisteme u okruženju i svijetu, zadržavanje rejtinga i ovakvi izgledi znače da se očekuje kako će mjere koje se poduzimaju u BiH doprinijeti znatnom ublažavanju negativnih efekata pandemije.

Prema mišljenju analitičara ove agencije, globalna pandemija koju je uzrokovao Covid-19 odrazit će se na ekonomiju BiH, direktno i kroz vanjskotrgovinske kanale. S&P očekuje da će realni GDP u 2020. godini biti smanjen za pet posto, te da će fiskalni i vanjski izgledi BiH također biti pogoršani. Ekonomski oporavak se očekuje u 2021. godini.

Rejting bi u narednih 12 mjeseci mogao biti i povećan, ukoliko ekonomski oporavak bude i snažniji, ili brži od očekivanog, i ukoliko se poboljša ozračje u kojem se donose domaće politike. Prvenstveno, bilo bi poželjno vidjeti manje konfrontirajuće politike, i politike bazirane na konsenzusu, koje su orjentisane ka strukturalnim reformama i snažnijoj podršci ekonomskom rastu, saopćeno je iz Ureda za komunikacije Centralne banke BiH.