Naloženo je Ministarstvu saobraćaja KS da prati epidemiološku situaciju, te da u saradnji sa prijevoznicima koji obavljaju javni linijski prijevoz putnika na području KS organizuje prijevoz u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravstvo KS.

U cilju smanjenja mogućnosti prenošenja koronavirusa i eliminiranja gužvi na prodajnim mjestima prijevoznika GRAS i Centrotrans Eurolines, zaključeno je i da se penzionerima, studentima, te slijepim i slabovidnim osobama, koji posjeduju subvencionirani kupon mjesečne karte za mart produži njegova važnost do 01. januara 2021. godine.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo saobraćaja KS, KJKP GRAS i Centrotrans Eurolines. Vlada KS je na današnjoj sjednici donijela Odluku o izmjeni Odluke o cijenama korištenja javnih parkinga. Izmjene ove odluke se ne odnose na poskupljenje ili promjenu visine cijene ove usluge za građanstvo.

Izmjenama je regulisana raspodjela sredstava prikupljenih od naplate ove vrste usluga između KJKP Rad i Ministarstva saobraćaja, shodno mišljenju Uprave za indirektno oporezivanje KS, a vezano za oporezivanje komunalnih usluga parkiranja, saopćio je Press KS.