Na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zastupnik SBB-a Zvonko Marić uputio je zastupničko pitanje Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo u vezi sa, prema njegovom mišljenju, problematičnim angažmanom Muamera Kosovca, glavnog revizora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u Timu za borbu protiv korupcije u Kantonu Sarajevo.

-Nedavno je u medijima objavljen niz tekstova o nemoralnim (a vjerovatno i nezakonitim) dešavanjima u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, tokom mandata bivšeg direktora Samira Turkovića, u kojima je centralnu ulogu imao glavni revizor ZZO KS, istovremeno i član Tima za borbu protiv korupcije u KS.

Stoga molim Vladu KS da mi odgovori šta će učiniti u vezi s ovim pitanjem, prevashodno u pogledu njegovog daljnjeg angažmana u Timu za borbu protiv korupcije KS jer je očigledno da je ozbiljno narušen i komprimitovan integritet glavnog revizora ZZO KS Muamera Kosovca, koji je istovremeno i član vrlo osjetljivog segmenta, kakav je Tim za borbu protiv korupcije?

Cilj ovog zastupničkog pitanja je da Vlada KS pomoću mehanizama koje ima na raspolaganju provjeri sve ove navode kako bi izbjegla moguću kompromitaciju i Tima za borbu protiv korupcije KS, ali i sebe same.

Od Zavoda zdravstvenog osiguranja KS tražim da me obavijesti da li su već poduzete neke radnje kako bi se umanjila šteta s obzirom na to da je jasno kako je objektivnost i integritet ugovorenih eksternih revizija koje su obavljanje u posljednje tri godine u ZZO KS ozbiljno dovedene u pitanje zbog jasno opisane veze na relaciji glavni revizor Zavod – eksterni revizori. Ako nisu još, kada će biti poduzete?

Također, da li su već poduzete neke radnje, prije svega na kadrovskoj reorganizaciji, s obzirom na to da je zbog silnih beneficija koje je uživao glavni revizor ozbiljno kompromitovan rad interne revizije ZZO KS u toku mandata bivšeg direktora Turkovića - i ako nisu kada će biti poduzete?

Pored ovoga, želim da mi se dostavi i odgovor da li je glavni revizor ZZO KS ikada prijavio bilo kakav sukob interesa, što je bio dužan i prema članu 14. Zakon o internoj reviziji FBiH? Također, molim da mi se odgovori kakve su to preraspodjele kadra između MUP-a i ZZO KS i da li su one uopće zakonite i s kojim ciljem su vršene? Na temelju čega je imenovani zaposlen u ZZO KS  i na koncu  da mi se dostave dokumenti na osnovu kojih je izvršena ta "preraspodjela“ kadra - pitao je zastupnik Marić.

Muamer Kosovac zaposlen je u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS na poziciji rukovodioca interne revizije i to preraspodjelom kadra iz MUP-a Kantona Sarajevo.

U njegovoj biografiji stoji da je glavni interni revizor s ukupno 26 godina staža, od čega 15 godina staža u MUP-u KS na Odjelu za privredni kriminalitet na poziciji rukovodioca Antikorupcionog tima MUP-a KS. Uz to, do 26. marta 2019. godine bio predsjednik Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo.

Na čelu Tima za borbu protiv korupcije KS nalazi se Erduan Kafedžić, a u Timu su još i  Elvedin Okerić, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo i predsjednik Komisije za sigurnost, Muamer Kosovac, interni revizor u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS, Nermin Šehović, inspektor FUP-a, zatim Darko Datzer, profesor kriminalistike, Dževad Paradžik, budžetski inspektor u Ministarstvu finansija KS, Hasan Zemanić, pomoćnik ministra za upravu u Ministarstvu pravde i uprave KS, te Admir Nezirević, istražitelj u Upravi policije MUP-a KS.

Indikativno je da je jedini političar u Timu Okerić koji dolazi, ne treba puno pogađati, iz stranke Narod i pravda Elmedina Konakovića.

Pojašnjenje će vjerovatno biti zato što je Okerić predsjednik Komisije za sigurnost KS, ali po toj logici onda bi u Timu mogao biti i neki drugi od članova Komisije a da ne dolazi iz NiP-a ( Elvis Vreto, Zvonko Marić, Senad Hasanović, ili vanjski članovi Faik Špago, Redžo Lemezan, Rasim Lakota).