No i "hibridni rad", odnosno mješavina rada od kuće i u uredu, ima i svoje mane, a više od četvrtine ispitanih smatra da neprestalno radi ili da rade do kasno u noć, pokazala je anketa koju su naručili Samsung Electronics i kompanija The Future Laboratory.

Anketa je obuhvatila 14.000 ljudi širom Evrope i pokazala je da 83 posto zaposlenih traži veću podršku poslodavca u uspostavi ravnoteže između posla i privatnog života.

Prema podacima Eurostata, u 2020. od kuće je radilo oko 12 posto zaposlenih u Evropskoj uniji, za razliku od pet posto njih prije pandemije.

- Poslodavci sada moraju pažljivo razmotriti na koji će način odgovoriti na izazove savremenog hibridnog života - saopćio je potpredsjednik Samnsunga Evrope Benjamin Braun.

Dvije trećine Evropljana reklo je da su u kući učinili ili planiraju učiniti prilagodbe kojima su olakšali hibridan život te su, naprimjer, uredili kućne urede, dok ih se 41 posto odlučilo preseliti.

Isto tako, 51 posto ispitanika reklo je da im tehnologija, odnosno alarmi i razne aplikacije, olakšavaju postavljanje granica između rada i privatnog života.

- Vjerovatno će tehnologija nadzirati i naše mentalno zdravlje i sreću, kao i tjelesno zdravlje, a pametni uređaji postat će naši asistenti - rekao je Meik Wiking, izvršni direktor danskog Instituta za istraživanje sreće, koji surađuje sa Samsungom na polju budućnosti rada.