Naime, optužnica ženu tereti da je kao majka i zakonska zastupnica djeteta (2008.) od 24. januara 2019. do 2. maja 2019. godine u Zagrebu grubo povrijedila djetetova prava usljed čega je ono preminulo.

Majka se tereti da je, unatoč višekratnom informiranju ljekara o prirodi bolesti i mogućim štetnim posljedicama neliječenja, svjesna svog postupanja po zdravlje i život djeteta te pristajući na sve posljedice, odbila ga voditi ljekaru i podvrgnuti daljim terapijskim postupcima i liječenju, zbog čega je bolest brzo napredovala te je na kraju i preminulo.

Tereti se i da je od 8. augusta 2018. do 23. maja 2019. u Zagrebu, tokom medijske humanitarne akcije za potrebe liječenja djeteta, na djetetovo ime u banci otvorila račune na koje su donatori uplatili ukupni iznos od 985.830 kuna, prikupljen isključivo za liječenje djeteta, od kojeg je ona potrošila iznos od 422.546 kuna za lične potrebe – navodi se u saopćenju Tužilaštva u Velikoj Gorici u Hrvatskoj.