U završnim riječima Odbrane branilac Nermin Mulalić je istaknuo da dokazi potvrđuju da Mahmuljin nije imao efektivnu kontrolu nad Odredom "El-Mudžahidin", niti izvršiocima zločina. On je naglasio da Tužilaštvo BiH nije dokazalo ni ko su izvršioci. Mulalić je citirao svjedoka S-8 koji je kazao da je grupa fanatičnih Jermenaca izvršila djelo.

- Između komandanta i izvršilaca postoji sedam nivoa komandnog kadra. Tužilaštvo nije provelo nijedan značajan dokaz kakva je bila unutrašnja struktura i odnosi unutar te strukture u Odredu 'El-Mudžahidin' - kazao je Mulalić, dodavši da je unutrašnja struktura bila drugačija nego u drugim jedinicama što je od velikog značaja za postojanje efektivne kontrole.

Mulalić je podsjetio i na iskaz svjedoka S-20 koji je naveo da je postavljenje straješina unutar Odreda vršila "šura", odnosno neka vrsta izvršnog organa.

- Služba vojne i državne sigurnosti je prikupila dokaze da Odred ima svoj lanac komandovanja i da nema nikakve veze s Armijom BiH - kazao je Mulalić.

Branilac je rekao da je vještak Tužilaštva BiH u svom nalazu napisao da je idejni vođa i neprikosnoveni autoritet Odreda bio šejh Enver Šaban, te da su Odredom rukovodili "mudžahedini" iz inostranstva. Dodao je da je i svjedok S-20 u svojoj izjavi naveo da je do ljeta 1994. godine Odredom iz Milana rukovodio šejh, koji je došao u BiH u ljeto 1994. i preuzeo ulogu vrhovnog autoriteta. Vještak Odbrane, kako je kazao Mulalić, utvrdio je da su centri van BiH imali efektivnu kontrolu nad Odredom.

- Svi dokazi potvrđuju da Odred nije bio u sistemu rukovođenja i komandovanja. Svjedoci su potvrdili da nije bilo komunikacije i da nije postojao odnos "nadređeni i podređeni" između Mahmuljina i Odreda - dodao je.

Mulalić je naglasio da su svjedoci iz Službe vojne sigurnosti potvrdili nefunkcionisanje sistema izvještavanja kada je u pitanju Odred.

- Ne postoji nijedan izvještaj upućen iz Odreda 'El- Mudžahidin' Armiji BiH. Svi svjedoci iz Službe vojne sigurnosti potvrdili su da nisu imali komunikaciju niti kontrolu nad Odredom. Odred je imao neovisan i od Trećeg korpusa nekontrolisan sistem kažnjavanja - kazao je Mulalić, dodajući da kako Mahmuljin nije imao efektivnu kontrolu nad Odredom, tako nije niti bilo ko od civilnih i vojnih struktura u BiH.

Mahmuljin, prema njemu, nije mogao ni da spriječi počinjenje djela.

Suđenje Mahmuljinu, nekadašnjem komandantu Trećeg korpusa ABiH, počelo je u martu 2016. godine. On je optužen da nije spriječio ubistva i nečovječna postupanja pripadnika Odreda "El-Mudžahidin" na području Vozuće i Zavidovića. Prema optužnici, pripadnici Odreda su u periodu od jula do septembra 1995. godine ubili najmanje 55 zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS).

Nastavak iznošenja završnih riječi Odbrane zakazan je za 9. decembar.