U obrazloženju inicijative se navodi kako bi priključivanje BiH Eurotransplantu omogućilo preživljavanje pacijentima kojima je neophodna transplantacija organa, te istovremeno razvijanje transplantacijske medicine u cijeloj BiH pod stručnim pokroviteljstvom samog Eurotransplanta.

Stvari se pokreću sa mrtve tačke 

Trenutna situacija je takva da je Bosna i Hercegovina jedina država u regiji koja nema nikakav odnos s Eurotransplantom jer je posljednja aktivnost u vezi s pokušajem uključivanja u ovu mrežu bila 2010. i 2011. godine i nije rezultirala konkretnim aktivnostima. Od tada su, osim Hrvatske i Slovenije, velike pomake učinile i Srbija i Crna Gora, samo BiH nije ni pokušala. Članom Eurotransplanta ne može postati entitet, kanton, već samo država.

U izjavi nakon usaglašene i usvojene inicijative Magazinović je istakao svoje zadovoljstvo činjenicom da se konačno pokreću stvari sa mrtve tačke, te pozvao da se i u narednom periodu isključe sujete, pseudonacionalni interesi i da se krene naprijed s pridruženjem stručnoj međunarodnoj organizaciji koja uvezuje i omogućuje stručnu podršku transplantaciji organa.

Dodao je i to da bolesne ljude u stanju potrebe ne interesira kako će se institucije u skladu sa nadležnostima organizirati, dogovoriti i koordinirati. Posao onih koji obnašaju vlast je da nađu rješenje za međusobnu saradnju unutar Bosne i Hercegovine, što je lakše nego nositi na duši tolike živote koji su mogli biti spašeni.

Pojačati kapacitete transplantacijske medicine 

- Svjedoci smo vrlo skromnog broja transplantacija u cijeloj BiH, što je u 21. vijeku nedopustivo. Iskreno vjerujem da će proces pristupanja Eurotransplantu, a koji se odvija u sedam koraka, pojačati kapacitete transplantacijske medicine u BiH. Prvi korak je slanje pisma namjere i želim da vjerujem da će se desiti uskoro - izjavio je Magazinović, prenosi Sektor za odnose s javnošću PSBiH.