Ovaj poduhvat poduzela je Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" i to zahvaljujući finansijskoj podršci Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva. Objekt, koji je do sada bio u privatnom vlasništvu, bit će rekonstruisan, te će uskoro služiti kao kulturno-edukativni i muzejski prostor.

Time će se sačuvati, otrgnuti od zaborava i staviti u funkciju kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, što on i jeste, a posvećen je jednoj od najznamenitijih ličnosti u bh. historiji i književnosti Safvet-begu Bašagiću.
 
On je bio istaknuti pjesnik, historičar, dramski pisac, prevodilac sa orijentalnih jezika. Rođen je 1870. godine. U Nevesinju je pohađao osnovnu školu, a nakon toga upisao Gimnaziju u Sarajevu. Potom odlazi na Bečki univerzitet, gdje 1910. godine doktorira orijentalne jezike i historiju islama, te je jedan od prvih doktora u BiH koji je završio obrazovanje u Beču.
 
Vratio se u Sarajevo, gdje je predavao arapski jezik u Gimnaziji. Bio je pokretač mnogih kulturnih dešavanja, osnivač i prvi predsjednik današnje Bošnjačke zajednice kulture "Preporod". Radio je u Zemaljskom muzeju do 1927. godine, kada je penzionisan. Umro je sedam godina kasnije i ukopan u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu, saopćio je Press KS.