Amandamanima na Prijedlog zakona o doprinosima, koje je jučer usvojila Vlada FBiH kako bi rasteretila poslodavce, znatno će se smanjiti doprinosi za PIO, upozorio je za Faktor Zijad Krnjić, direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Naglašava kako se kroz amandmane planira smanjenje stope doprinosa za PIO sa sadašnjih 23 posto na 18, što će "otjerati" Fond PIO ponovo u deficit, nedostajat će novca za isplatu penzija i to će, prema njegovim riječima, neko morati namiriti.

Smanjit će se doprinosi za PIO sa 23 na 18 posto

- Prema onome kako sam ja informiran, stopa doprinosa za PIO je planirana da se smanji sa 23 posto. Sada je 17 posto iz bruto i šest posto iz neto plaće. Prostom računicom, da se smanji sa 23 na 18 posto. To je otprilike veliki procenat i izuzetno će smanjiti naše prihode od doprinosa, jako smanjiti, a prema sistemskim namjerama, da se to namiruje iz budžeta. Ne znam iz kojih prihoda će se to namirivati, vjerovatno zaduživanjem, tako da dugoročno, vrlo je rizično - upozorava Krnjić i dodaje:

- Trebat će se namiriti te pare da bi se održale sadašnje penzije, i da bi bila usklađivanja svake godine, onako kako je predviđeno Zakonom o PIO-u - govori Krnjić.

Krnjića smo upitali da li su ih prije donošenja amandmana na Prijedlog zakona o doprinosima konsultirali iz Vlade FBiH.

- Pa jesu, raspravljali smo. Mi smo davali stav da je to neispravno, da doprinosi nisu visoki u odnosu na zemlje sličnog ekonomskog modela, čak su među nižim. Međutim, lobistički pritisak poslodavaca u funkciju povećanja njihove dobiti je bio jači, nego naši argumenti - rekao nam je Krnjić.

Drastično će nam pasti prihodi

S obzirom na to da bi zakon o doprinosima trebalo da stupi na snagu 1. januara 2020. godine, pitali smo da li bi primjena zakona značila ponovni povratak u deficit Fonda PIO iz kojeg su tek izašli.

- Mi ćemo ponovo potonuti u deficit po osnovu doprinosa i to ubrzano jer je predviđeno drastično smanjenje stope. E sada po zakonu o PIO-u, to bi trebala namirivati država iz budžeta. Kako će namirivati, nisam ministar finansija. Mislim, znam kao profesionalac, ali nisam formalno kompetentan da kažem ko će morati namirivati - govori Krnjić.

Podsjeća da je sada za isplatu penzija na mjesečnom nivou neophodno osigurati oko 185 miliona KM.

- Ako smo sada mjesečno od doprinosa imali prihode 170 miliona KM, imat ćemo 130 miliona KM usljed smanjenja stope doprinosa za PIO. Drastično će nam pasti prihodi. Smanjit će se više od 20 posto, i evo po zakonu, taj manjak treba da namiri budžet. To će biti problem Ministarstva finansija FBiH jer oni su predlagač zakona - rekao je Krnjić.

U Federaciji je trenutno 420.071 penzionera.