Zavod za javno zdravstvo i Krizni štab donijet će smjernice i upute na koji način će učenici ići u školu. Kako je kazano, neke od mogućih mjera su skraćeni časovi, smanjen broj učenika u razredu ili nastava koja će se odvijati u više smjena.

U narednom periodu, a u saradnji i sa Ministarstvom obrazovanja i sindikatom, donijet će se više prijedloga, pa na kraju, kako je danas kazala ministrica zdravstva Nermina Ćemalović, odlučit će se za najpovoljniji.