Iz Vijeća ministara saopćeno je da će sastanku prisustvovati ministrica civilnih poslova u Vijeću ministara Ankica Gudeljević, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić i ministar zdravstva Federacije BiH Vjekoslav Mandić.

Bit će razmatran prijedlog usaglašenih mjera na svim nivoima vlasti da bi se spriječilo dalje pogoršanje situacije i sačuvalo zdravlje građana.