U skladu sa Statutom Demokratske fronte na Kongresu, koji će biti održan u Sarajevu, razmatrati će se i usvojiti novi Statut Demokratske fronte, te izabrati novi sastav Glavnog i Nadzornog odbora Stranke.

Također, 210 delegata Kongresa, koji su delegirani iz općinskih i gradskih organizacija, glasat će za predsjednika Demokratske fronte. U skladu sa statutarnim ovlaštenjima, Kongres će, također, donijeti strateške dokumente vezane za nastavak političkog djelovanja Stranke.

Na današnoj sjednici, Glavni odbor imenovao je i Odbor za realizaciju Kongresa koji će predvoditi Zlatan Begić, zastupnik Demokratske fronte u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.