Nadzorni odbor je 18. oktobra 2019. godine izabrao Berina Alagića, diplomiranog ekonomistu, za vršioca dužnosti direktora KJKP Toplane – Sarajevo, na šest mjeseci.

Nadzorni odbor je 6. novembra imenovao i izvršne direktore Toplana.

Za direktora tehničkih poslova imenovan je magistar mašinskih nauka Mirza Musić. On je sin Fikreta Musića, bivšeg premijera Kantona Sarajevo.

Izvršni direktor za ekonomsko-finasijske poslove je Tomislav Martinović, diplomirani ekonomista. Izvršni direktor za pravne i opće poslove je Mahir Delić, diplomirani pravnik. 

Imenovanja kompletne  Uprave Toplana izvšio je SDP-e, koji pripadaju vladajućoj šestorki u Kantonu Sarajevo. 

Svi izvršni direktori su imenovani kao vršioci dužnosti, što znači na mandat najduže do šest mjeseci. Bez obzira što su svi izvršni direktori vršioci dužnosti, kao i predsjedavajući Uprave Toplana Berin Alagić, imaju ista zakonska prava i obaveze u upravljanju javnim preduzećem, kao da su izabrani na puni mandat, s tim što njihov mandat ističe za šest mjeseci, ili ranije do provođenja konkursne procedure za izbor nove Uprave Toplana.