Projekat Subvencioniranje gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu realizira KJKP Sarajevogas u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Projekat se nastavlja i u 2020. godini, a građanima se nudi novčana pomoć po dva osnova.

Prvi se odnosi na subvencioniranje troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu i uključuju materijal i radove potrebne za izgradnju priključka, te nabavku i ugradnju regulacionog-mjernog seta (RMS-a).

Drugi se odnosi na subvencioniranje troškova rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije vlasnicima individualnih stambenih objekata koji su već priključeni na distributivnu gasnu mrežu. Troškovi rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije uključuju troškove radova i materijala.

Planirana budžetska sredstva za ova dva javna poziva iznose 418,455 maraka, a projekat finansira Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Do sada je pomoć po 1.000 maraka za priključenje na gasnu mrežu u 2018. i 2019. godini dobilo 811 građana. Za isti period za rekonstrukciju gasne instalacije u kućama pomoć je dobilo 92 građana.

Ukupan iznos utrošenih budžetskih sredstava iznosi 782,545 maraka, zaključno sa posljednjim pozivom za subvencioniranje od 18. marta 2019. godine tj. sredstva koja su iskorištena do 31. decembra 2019. godine, podaci su Sarajevogasa.

- U 2020. godini za priključenje objekata na gasnu mrežu Sarajevogasa prijavilo se 366 građana, a za rekonstrukciju gasne instalacije u kućama prijavilo se 38 domaćinstava. Sarajevogas planira projekat realizirati do početka sezone grijanja, kako bi novim kupcima bilo omogućeno korištenje prirodnog gasa - poručili su iz javnog kantonalnog preduzeća.

Sarajevogas opslužuje oko 65.000 aktivnih kupaca prirodnog gasa. Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost na Prijedlog sporazuma o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Kantona Sarajevo - Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u svrhu izrade Strategije ograničenja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva u Kantonu Sarajevo za period 2021-2031. godina, jedne od aktivnosti u sklopu projekta Zeleni ekonomski razvoj. Ovlašten je resorni ministar Faruk Kapidžić da potpiše ovaj sporazum sa UNDP-om, kao implementatorom projekta.

Strategijom razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine kao i Kantonalnim planom zaštite okoliša KS (KEAP) utvrđeni su prioritetni projekti u funkciji zaštite okoliša, prevashodno zraka kao njegove sastavne komponente, te je između ostalih planirana i izrada Strategije o ograničavanju korištenja čvrstih goriva u Sarajevskoj kotlini. Skupština KS također je zadužila Vladu i resorno ministarstvo da krenu u izradu ove strategije. Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša pokrenulo aktivnosti u saradnji sa UNDP-om. Procjena je da će izrada studije koštati oko 400.000 KM, koje će osigurati Ambasada Švedske i resorno ministarstvo u iznosima od po 200.000 KM.

Izrada Strategije ograničenja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva podrazumijeva, između ostalog, analizu trenutnog stanja, odnosno popis svih izvora emisija čvrstih goriva, uključujući i kućna ložišta (oko 100.000 objekata), analizu dostupnih goriva i peći, njihov utjecaj na kvalitet zraka, prijedlog za uspostavu sistema certificiranja peći i kontrole vrste i kvaliteta čvrstih goriva, kao i pregled mogućih mjera za smanjenje emisija. Na osnovu prikupljenih podataka Strategija će dati i liste prioritetnih zona i naselja koja imaju najveći utjecaj na kvalitet zraka te odgovor gdje usmjeriti sredstva za sanaciju i unapređenje sistema grijanja individualnih objekata i njihovu energijsku efikasnost. Strategijom će se utvrditi i potrebna sredstva za prelazak korisnika na ekološki prihvatljivije energente.