- KJKP Rad Sarajevo vrši redovno utuženje dužnika u skladu sa zakonom svake godine za fizička i pravna lica. Od 1. januara do 31. juna 2020. godine firme duguju 1,9 miliona, a građani 2,2 miliona maraka - tvrdi Mirsad Hošić, v. d. direktora KJKP Rad.

Dugovanja se uglavnom naplaćuju nakon sudskih sporova, ali to dugo traje dok se naplati i u Radu pokušavaju da se dogovore sa dužnicima kako da naplate svoje usluge, a da to ne završi na sudu.

- S ciljem poboljšanja naplate usluga prikupljanja, transporta i deponovanja otpada, Rad dužnicima šalje pismene opomene i često telefonskim pozivima pokušavamo se dogovoriti za izmirenje duga sklapanjem ugovora o plaćanju na rate. Pored navedenih kanala komunikacije provjeru stanja računa korisnici naših usluga mogu izvršiti slanjem SMS poruke (gdje korisnici ukucaju šifru korisnika) na broj telefona 062 27 00 00. Ako se ni na ovaj način ne dogovorimo sa našim klijentima, onda nam jedino preostaje tužba – ističe Hošić.

Sanitarna deponija u Smiljevićima gdje otpad odlaže cijeli Kanton Sarajevo stalno se širi, a za to su potrebni veliki novci.

- Sanitarna deponija Smiljevići još nije pretrpana otpadom jer je početkom 2020. godine započeta i u međuvremenu pripremljena nova ploha za odlaganje otpada na sanitaran način od 10.000 kvadrata koja je puštena u rad 6. augusta 2020. godine, a u planu je do kraja 2020. godine izgradnja i uređenje dodatnih 5.000 kvadrata. U 2021. godini radi se na izradi projekta proširenja dodatnih 15.000 kvadrata prema čelu deponije, što će osigurati dovoljno prostora za nesmetano odlaganje otpada na sanitaran način. Ali za to se trebaju osigurati značajna sredstva, a mi to sami ne možemo osigurati ako građani ne plaćaju odvoz otpada – zaključuje Hošić.