Dodjela priznanja Ključ Grada Sarajeva je kruna i najbolji način da se Sarajevo, kao glavni grad BiH, simbolično oduži Princu Albertu II za nesebičnu pomoć, zalaganje za razvoj i očuvanju civilizacijskih vrijednosti i očuvanje i promociju mira.

Gradskim vijećnicima, prezentirana studija i preporuka za cijene ulaznica za Olimpijski muzej Bosne i Hercegovine i muzej Bistričke stanice. Grad Sarajevo, sa željom da obogati ukupnu ponudu kako za turiste, tako i za lokalno stanovništvo, planira aktivirati obnovu i kreirati muzejsku ponudu Bistričke stanice, odnosno otvaranje Olimpijskog muzeja.

Tim Ekonomskog Instituta Sarajevo kreirao je Studiju i došao do modela po kojem se trebaju formirati cijene ulaznica pomenutih muzeja, koji su u sastavu JU Gradski muzeji Sarajevo. Tako je, predložena osnovna cijena ulaznice 12 maraka, za turiste, a domaći posjetioci imaju preferencijalni status i cijenu ulaznice od pet maraka. U Studiji su, između ostalog, dodatno razrađene kategorije koje se odnose na djecu, penzionere i na grupne posjete. Pored razrađenih cijena, dati su brojni drugi prijedlozi za generiranje profita, koji bi mogli biti iskorišteni kao ulazni parametri za izračun potrebnog vremena za povrat investicije u dva muzeja koja su predmet ove studije, navodi se u saopćenju Gradskog vijeća Sarajeva.