Usvojene zaključke prenosimo u cijelosti:

1. Pozdravljamo jedinstveni nastup i duh saradnje u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koji je rezultirao usvajanjem inicijative za ubrzanje evropskog puta i uspostavljanjem ad hoc Političke radne grupe.

2. Pozdravljamo usvajanje "antikorona zakona" i Rebalansa budžeta Federacije BiH, kojima će biti omogućeno ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije na području Federacije.

3. SDA je spremna podržati imenovanje novog ministra za ljudska prava i izbjeglice u skladu sa principima ranijeg koalicionog dogovora, nakon čega je potrebno krenuti i u izbor rukovodilaca preostalih državnih institucija i agencija.

4. Pozivamo Vijeće ministara, sa fokusom na Ministarstvo finansija BiH, da hitno privede kraju izradu i usvajanje Budžeta Bosne i Hercegovine.   

5. Pozivamo Vijeće ministara BiH da, u saradnji sa epidemiološkim službama i entitetskim kriznim štabovima, izvrši zdravstveno-sigurnosnu procjenu na temelju koje bi Centralna izborna komisija BiH poduzela pripreme za početak izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.  

6. Podržavamo pokretanje istražnih radnji, te očekujemo ubrzano provođenje istrage s ciljem provjeravanja zakonitosti nabavke respiratora za potrebe zdravstvenog sistema Federacije BiH, uzimajući u obzir čitav niz opravdano iskazanih sumnji u vezi sa ovom nabavkom.

7.Podržavamo odluku Vlade Federacije BiH da se preispitaju i učine dostupnim javnosti nabavke koje su vršile federalne institucije za vrijeme pandemije. Očekujemo da to isto učine i svi drugi nivoi vlasti u BiH.