Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine smo uputili pitanja, između ostalog, za kakve se skupove njihove sale mogu iznajmiti, kome i po kojim kriterijima se to odobrava.

Sve je, naveli su, regulisano odredbama Uputstva o načinu korištenja sala u zgradi Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH).

- Odredbama je propisano da se sale koriste isključivo za aktivnosti PSBiH, parlamentarnih tijela, radnih grupa itd. Izuzetno se mogu dati na korištenje drugim institucijama i organizacijama samo na osnovu pismene odluke odgovornih, uz prethodno podnošenje zahtjeva za rezervaciju sale, najmanje sedam dana prije datuma korištenja, uz obavezu ponašanja korisnika kao dobrog domaćina, poštovanja i pridržavanja Pravila o kućnom redu u zgradi PSBiH, te obavezu namirenja eventualno prouzročene štete bez obzira na to da li je prouzročena iz namjere ili nepažnje – naveli su iz Sekretarijata PSBiH.

Imajući u vidu da nije odgovoreno ko, mimo Parlamentarne skupštine BiH i njenih tijela, može "dobiti" salu i po kojim kriterijima, postavlja se pitanje ima li kriterija ko sve može održati skup u zgradi Parlamentarne skupštine BiH i kakav skup ili je dovoljno da korisnik samo bude "pristojan".

- Odluku o odobravanju i korištenju Velike sale na prvom spratu, Bijele sale na drugom spratu, Plave na četvtom spratu donosi Kolegij Sekretarijata PSBiH. Odluku o odobravanju i korištenju ostalih sala i holova u zgradi PSBiH donosi sekretar Zajedničke službe Sekretarija PSBiH – dodaju u Sekretarijatu.

Zanimalo nas je i koliko košta najam i koliko je prošle godine zarađeno na tome, a iz Sekretarijata su odgovorili da se pak korištenje sala ne naplaćuje.

- Odredbama Uputstva nije propisana mogućnost i pravo PSBiH na ostvarivanje profita ili zarade temeljem datih odobrenja na korištenje sala tako da u tom smislu nije došlo do ostvarenja bilo kakve finansijske koristi – rekli su.

Kolegij Sekretarijata čine sekretari Zastupničkog doma (Marin Vukoja) i Doma naroda (Gordana Živković), te sekretar Zajedničke službe (Mirza Imamović).