Pored konvencionalne kardiohirurgije na ovoj Klinici primjenjuju se i ostali programi, uključujući operacije na srcu od najmlađe do najstarije dobi, program ugradnje vještačkog srca, minimalno invazivna i endoskopska kardiohirurgija kao i hibridne operacije.

Prema riječima šefa Klinike prof. dr. Amela Hadžimehmedagića, sve aktivnosti provode se na četiri savremena odjeljenja, organizirana tako da u svakom momentu mogu obraditi, pripremiti i tretirati pacijente sa krajnjim stadijem srčane bolesti, kao i pacijente koji zahtijevaju elektrofiziološku podršku.  

- Svakodnevno radimo različte zahvate  na srcu i krvnim sudovima što se odnosi na kompletan napredni konvencionalni, minimalno-invazivni i endoskopski kardiohirurški, vaskularni i endovaskularni program (EVAR, TEVAR)  te hibridne kombinacije ovih operacija.  Klinika slijedi standarde modernog dinamičkog napretka i prošla je kroz složene procese eksterne i interne validacije i akreditacije. Potpuno smo spremni za transplantacioni program. Najzanačajniji iskorak  napravili smo 2019.godine implantacijom mehaničke potpore srca – Ventricular Assist Device, i to mehaničkom potporom za lijevo srce (LVAD), desno srce (RVAD) i BiVAD, kod pacijenata sa teškim srčanim popuštanjem – ističe prof. dr. Hadžimehmedagić.

Endoskopska kardiohirurška operacija (FOTO: KCUS)

Šefica odjela kardiovaskularne hirurgije prof. dr. Ilirijana Haxibeqiri Karabdić navodi da je hibridni pristup pacijentima koji zahtijevaju revaskularizaciju miokarda trend u Evropi i svijetu, te da se ovaj pristup svakodnevno primjenjuje i na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a.

- Ponosni smo da se naša klinika nalazi u ravni sa vodećim evropskim centrima što se tiče minimalno invazivnih i endoskopskih kardiohirurških operacija. Veliki broj naših  pacijenata  tretirani su  minimalno invazivnim pristupom, što podrazumijeva da kod pacijenata nismo pristupili otvaranju grudne kosti, nego kroz  portove tj. male otvore (2-3 cm)  između rebara izvodimo operacije. Minimalno invazivni pristup i endoskopska hirurgija predstavljaju korak dalje, a  prednost liječenja  je minimalna trauma čime se postiže brži postoperativni oporavak i značajan estetski efekat  - navodi prof.dr Haxibeqiri – Karabdić.

Prednosti minimalno invazivnog ili endoskopskog pristupa su u tome što pacijenti trpe manje bolova nakon operacije, zahtijevaju manje transfuzije, ranije se otpuštaju iz bolnice i brzo se vraćaju svakodnevnim aktivnostima.

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju zbrinjava i veliki broj pacijenta kod kojih su iscrpljenje sve mogućnosti optimalne farmakološke terapije započete u njihovim primarnim i sekundardnim centrima zdravstvene zaštite.

Ljekari Klinike (FOTO: KCUS)

- To su pacijenti sa najtežim i najsloženijim problemima srčane slabosti kod kojih su prisutne promjene i na drugim organima nastale kao posljedica osnovnog problema sa srcem. Naš multidisciplinarni tim sastavljen je od internista, kardiologa, kardiohirurga, anesteziologa, medicinskih sestara i fizioterapeuta. Cilj nam je pomoći pacijentima kako bi se ublažili simptomi, usporilo napredovanje bolesti, produžilo preživljavanje i poboljšali kvalitet života pacijenata sa srčanom slabosti. Naša klinika ima mogućnost pružanja kompletne savremene terapije koja se primjenjuje u svim velikim centrima. Također, uporedo sa navedenim metodama liječenja srčane slabosti, timski radimo na razvoju transplantacije srca u KCUS – izjavio je doc. dr. Elnur Tahirović, šef Odjeljenja za tretman uznapredovalog srčanog popuštanja i transplantaciju srca sa dijagnostikom i poliklinikom.

Direktor Hirurških disciplina KCUS-a, prof. dr. Nermir Granov naglašava da uz sve aktivnosti koje se provode na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju poseban značaj imaju one koje se odnose na stručno usavršavanje i edukaciju.

Pregled pacijenta na Klinici (FOTO: KCUS)

- Kontinuirano educiramo studente medicine i drugih fakulteta, stručno osposobljavamo doktore tokom procesa specijalizacije i subspecijalizacije, kao i studente trećeg ciklusa studija pri izradi doktorskih disertacija. Također, u saradnji sa NIRR-om i ostalim organizacionim jedinicama KCUS-a izvodimo kontinuiranu edukaciju kolega ljekara specijalista koji dolaze iz drugih ustanova, bolnica i centara naše zemlje i iz inostranstva.

Spadamo u grupu rijetkih centara u svijetu koji izvode klinička ispitivanja uređaja koji se ugrađuju u srce od najrenomiranijih svjetskih proizvođača. Posebno me raduje činjenica da kolege s Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju godišnje objave na desetine stručnih i originalnih članaka. Samo u ovoj godini do sada su objavili nekoliko radova u medicinskim časopisima koji spadaju u elitnu Q1 kategoriju medicinskih časopisa svijeta, poput Žurnala američke medicinske akademije (JAMA Cardiology) sa impact faktorom preko 30.

Uz stručnost naših ljekara i osoblja presudnu ulogu u razvoju i unaprijeđenju kvalitete usluga ima i nabavka najsavremenije medcinske opreme koju smo dobili tokom proteklih sedam godina.Nabavkom nove opreme, poboljšanjem uslova rada uposlenika i međuljudskih odnosa, unaprijeđenjem uslova liječenja i boravka bolesnika Klinika za kardiovaskularne bolesti pozicioniraa je u red najboljih u Evropi.  Uslovi liječenja na našoj klinici se ni po čemu ne razlikuju od onih koji se pružaju u najboljim kardiohirurškim centrima bilo gdje izvan BiH – istakao je prof. dr. Granov, saopćio je KCUS.