Ministar obrazovanja Kantona Sarajevo Elvir Kazazović izjavio je danas u Sarajevu da je Vlada KS spremna povećati osnovicu za obračun plaće prosvjetnim radnicima, što je bio zahtjev Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH i još nekih sindikata.

Dodao je da je Ministarstvo finansija KS zaduženo da analizira koji bi dio sredstava mogao biti određen za povećanje osnovice, a da on smatra da bi ona trebala biti povećana pet posto.

Kazazović je rekao da bi s tim povećanjem osnovica iznosila 305 KM, dok sindikat zahtijeva osnovicu od 330 KM.

Istakao je da smatra da će do povećanja osnovice u Kantonu Sarajevo sigurno doći, samo je pitanje koliko će ono biti.