Odbrana Radovana Karadžića se žalila na odluku Ureda registrara Međunarodnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) kojom je zbog sigurnosnog rizika ukinut pilot-projekat prema kojem su haški pritvorenici trebali upućivati i primati videopozive.

Advokat Peter Robinson je u žalbi ocijenio da je sekretar Olufemi Elias pogriješio kada je odbio omogućiti Karadžiću videopozive u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija (UN).

- Njegova odluka po Karadžićevoj žalbi narušava pravo na porodični život, s obzirom na dužinu trajanja njegovog pritvora, udaljenost od porodice i mogućnost uspostavljanja videopoziva pritvorenika širom svijeta - navedeno je u žalbi.

Robinson je istakao i da bi predsjednik Mehanizma trebao preinačiti sekretarovu odluku, te odrediti rok za primjenu videopoziva.

U žalbi je također naglašeno kako je Karadžić već 11 godina u Pritvorskoj jedinici UN-a, te da će vjerovatno proći i nekoliko godina dok se ne odredi zemlja u kojoj će služiti doživotnu kaznu.

Pilot-projekat u vezi s videopozivima pokrenut je nakon što je Karadžić više puta tražio da mu se dozvoli pristup "Skypeu" ili nekom sredstvu videokomunikacije.

Prema odluci sekretara Olufemija Eliasa od prošle sedmice, ovaj projekat neće nastaviti s daljnjim testnim fazama, te će se u potpunosti ukinuti. Osim tehničkih problema s videopozivima, navedeno je, postoje i sigurnosni problemi.

Robinson je u žalbi na ovu odluku istakao kako navedeni tehnički i sigurnosni problemi ne predstavljaju izgovor za kršenje Karadžićevih prava na porodični život, pogotovo kad se uzme u obzir da hiljade zatvorenika, uključujući i one koje je Mehanizam osudio, imaju pristup videopozivima.

Karadžić je u martu pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progone širom BiH, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.