Kafedžić ističe da se osoba koja je prekinula radni odnos u nekoj od kantonalnih institucija nalazi u registru godinu dana nakon prekida radnog odnosa.

- Takva evidencija se mora voditi. Godinu dana nakon prestanka radnog odnosa ta osoba se briše iz registra. To su osjetljive stvari, a jedan od ciljeva takve prakse je da se može pratiti eventualno kretanje osobe iz institucije u instituciju ako do toga dođe - pojašnjava Kafedžić za Faktor.

Za unos podataka u registar nadležne su kantonalne institucije. 

- Institucije imaju 15 dana da unesu podatke u registar. Rok se računa od potpisivanja ugovora o radu. Dakle 15 dana nakon potpisavanja ugovora nadležne institucije i ustanove su dužne da ažuriraju podatke o zaposlenima - ističe Kafedžić. 

Na pitanje ko snosi odgovornost ukoliko se podaci ne ažuriraju na vrijeme i kakve su sankcije propisane takvim institucijama i ustanovama u Kantonu Sarajevo, Kafedžić odgovara:

- Ukoliko dobijemo informaciju i utvrdimo da se podaci nisu na vrijeme ažurirali, možemo pokrenuti smjenu rukovodioca ili osobe koja je u toj instituciji zadužena za ažuriranje podataka u registru - kazao je šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS.

Pravilnik Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS