Iz Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo navode kako redovno vrše monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće iz javne vodoopskrbe na području Kantona Sarajevo.

- Svakodnevno se vrše ispitivanja uzoraka sa različitih lokacija i od različitih isporučilaca vode (JKP ViK, JKP Komunalac Hadžići, lokalni vodovodi sa područja općina Centar, Ilidža, Novi Grad i Vogošća). Osim toga, na zahtjev građana laboratorije Zavoda vrše i ispitivanje vode za piće iz individualnih vodnih objekata, bunari i slično – pojašnjava dr. Zlatan Hamza, specijalista zdravstvene ekologije i higijene Zavoda za javno zdravstvo KS.

Navodi kako se rezultati, po završetku ispitivanja, dostavljaju naručiocima.

- Ukoliko se uoči da je uzorak vode kontaminiran i/ili da ne odgovara uvjetima propisanim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, odmah se (telefonski i e-mailom) obavještava upravitelj tog vodovodnog sistema, kao i sanitarna inspekcija, te se predlažu korektivne mjere koje treba poduzeti kako bi se voda ponovo dovela u stanje zdravstvene ispravnosti – pojasnio je Hamza.

Navode da je u proteklom periodu u lokalnim vodovodima na području Blagovca i Tihovića, općina Vogošća, u dva uzorka vode zabilježeno prisustvo enterokoka, bakterija indikatora fekalnog zagađenja, a koji su, kako navodi, trenutno pod korektivnim mjerama.

- Sve informacije u vezi s ispitivanjem vode za piće iz sistema javne vodoopskrbe redovno objavljujemo u našem mjesečnom biltenu o zdravstvenoj ispravnosti vode na području Kantona Sarajevo koji možete pronaći na našoj stranici - navodi Hamza, te dodaje:

- Generalno govoreći, situacija sa vodosnabdijevanjem trenutno je zadovoljavajuća, međutim, izvorišta na području Kantona Sarajevo pod konstantnim su rizikom od zagađenosti, uglavnom zbog nepostojanja ili neadekvatno uređenih zona sanitarne zaštite i lahkog pristupa životinjama (lokalni vodovodni sistemi), te zbog antropogenih aktivnosti (odlaganje otpada, urbanizacija i izgradnja i narušavanje prirodnih tokova…) na užem i širem području oko izvorišta. Zbog toga, upravitelji vodovodnih sistema moraju ulagati više napora, te primjenjivati skuplje i komplikovanije tehnološke procese u prečišćavanju vode, kako bi se zdravstveno ispravna voda isporučila do krajnjih korisnika.

Ističe da se ovakvo stanje neće promijeniti nabolje, "dok se ne udruže sve politike i nadležne institucije, ali i sami građani, na način da se konačno počne ozbiljno raditi na zaštiti životne sredine jer su prevencija i očuvanje zdravlja ljudi najjednostavniji i najjeftiniji vidovi zdravstvene zaštite".

Bivši ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Damir Filipović prije nekoliko dana objavio je kako je "prema zvaničnim informacijama na Vrelu Bosne u augustu zabilježeno prisustvo bakterije Pseudomonas aeruginosa koja može izazvati mnoge upalne procese".

Iz Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija navode da je posljednja analiza uzorka "sirove vode" sa izvorišta Vrelo Bosne koju je izvršila laboratorija KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo vršena 19. augusta 2021. godine.

- U uzorku vode nije detektovano prisustvo bakterije Pseudomans aeruginosa. Laboratorija KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo svakodnevno vrši fizičko-hemijske i mikrobiološke analize uzoraka vode i svi dobijeni rezultati potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode – navode iz ViK-a.

Ističu da, kada je u pitanju prisustvo bakterije Pseudomonas aeruginosa, prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, analize bakterije Pseudomonas aeruginosa potrebno je vršiti samo u flaširanoj vodi, a ne u vodi sa izvorišta ili u vodi iz sistema javnog vodsnabdijevanja.

- Bez obzira na navedeno, laboratorija Vodovoda i kanalizacije bi rutinskim analizama koje provodi detektovala prisustvo Pseudomas aeruginosa ukoliko bi ta bakterija bila prisutna u uzorcima vode – zaključuju.