Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica poručio je da sarajevska policija ostaje u punoj pripravnosti tokom noći, kako bi se zaštitili građani i njihova imovina u područjima ugroženim poplavama.

- Veći broj policijskih službenika i policijskih patrola, te pripadnika jedinice za posebne namjene Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo će se staviti na raspolaganje građanima na područjima koja su ugrožena poplavama - navodi ministar Katica.

Također, kako potcrtava ministar, posebna pažnja će se posvetiti područjima na kojima je došlo do nestanka električne energije.

- To se odnosi i na sva druga područja koja je, prema procjeni policijskih službenika, potrebno dodatno osigurati prisustvom policijskih službenika, radi poduzimanja preventivnih mjera, odnosno sprečavanja krivičnih djela i prekršaja, osobito s ciljem zaštite imovine građana koji su napustili svoje domove tokom dana - zaključio je ministar Katica.

Poplavljena područja Kantona Sarajevo od ranih jutarnjih sati obilaze i ministri u Vladi Kantona Sarajevo.

Među njima je i područje općine Vogošća gdje trenutno, kako je istakao ministar privrede KS Adnan Delić, bageri proširuju korite rijeke Bosne.

- Zahvaljujemo firmi Bosman koja je angažirala svu raspoloživu mehanizaciju kako bi se sanirali lokalitete koji su najviše ugroženi trenutnim poplavama. Nadamo se da ćemo uspjeti proširiti korito rijeke Bosne, kako bi voda iz poplavljenih područja što brže i lakše otekla. Poduzimamo sve kako bi se zaštitila putna komunikacija Rajlovac - Vogošća koja je trenutno ugrožena udarima vode. Vjerujem da će čvrsti materijal koji se sada ovdje nasipa moći zaustaviti vodu - izjavio je ministar  Delić.

Kazao je da je trenutno stanje loše.

- Mještani kažu da u zadnjih 50 godina niko ne pamti da je ovo područje plavilo. Radnici na terenu su ovdje uspjeli proširi korito Bosne i voda se povukla sa ovog područja - objasnio je Delić.

Dodao je i kako su, nažalost, mnoga područja u ovoj općini i dalje bez napajanja električnom energijom.

Na terenu se čine svi napori kako bi se trafostanica ponovno stavila u pogon.