Đapo je upoznala sagovornika s konačnim sadržajem uredbe koju je usvojila Vlada Federacije BiH, a na osnovu koje će Federalno ministarstvo okoliša i turizma raspodijeliti 30 miliona konvertibilnih maraka (KM) pomoći ugostiteljsko-turističkom sektoru, hotelijerima, turističkim agencijama i vodičima.

Kako je kazala, javni poziv će biti raspisan već ove sedmice, a svi koji budu ispunjavali uslove moći će se prijaviti. Iznos finansijske pomoći privrednim subjektima u ovom sektoru biće određivan u skladu sa brojem radnika i uplata poreza u 2019. godini. Informisala je Halilovića i o tome koliko je novca iz Federalnog fonda za stabilizaciju privrede plasirano u turističko-ugostiteljski sektor.

Naglašeno je da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma sva sredstva iz svoga budžeta za 2020. godinu namijenjena za podršku razvoju turizma preusmjerilo u Fond za stabilizaciju privrede s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Prema podacima Federalnog ministarstva finansija i Porezne uprave FBiH za subvencioniranje poreza i doprinosa obveznicima turističko-ugostiteljske djelatnosti za period april, maj i juni 2020. godine iz Fonda za stabilizaciju privrede izdvojeno je 8.652.527 KM.