Informaciju je na društvenim mrežama objavio Nikšić. U ovom klubu su još i Damir Marjanović, također samostalni zastupnik, te zastupnica NBL-a Amra Junuzović-Kaljić.

U klupama Skupštine Kantona Sarajevo sjedi 35 zastupnika. Kolegij Skupštine čine predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine, predsjednici klubova zastupnika i sekretar Skupštine. 

Od početnih sedam kubova stranaka u Skupštini formirano je sada jedanaest.