Odluke su uslijedile nakon ponovnih brojanja glasačkih listića obavljenih u Glavnom centru za brojanje i nakon primjene člana 10.1 stav (3) i člana 11.1 stav (2) Izbornog zakona BiH, koji se odnose na zastupljenost konstitutivnih naroda u Predstavničkom domu PFBiH i Narodnoj skupštini RS. Odluke će do kraja dana javnosti biti dostupne na web stranici CIK BiH, www.izbori.ba.

Centralna izborna komisija BiH danas je uvažila žalbe tri politička subjekta na odluku o odbijanju zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića i naredila Glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno brojanje glasačkih listića kako slijedi:

- Biračka mjesta 106A007 i 106A030 za skupštinu Kantona 10 po kandidatima političkog subjekta SDP BiH;

- Biračka mjesta 002A028A, 002A029 i 002A033A za skupštinu Unsko-sanskog Kantona po kandidatima političkih subjekata A-SDA-Pomak-Zajedno i SDA;

- Biračko mjesto 167A007 iz izborne jedinice 7 za Predstavnički dom PFBiH po kandidatima političkog subjekta Stranka za BiH;

Ponovnim brojanjima mogu prisustvovati akreditirani posmatrači za Glavni centar za brojanje i kandidati koji se pojavljuju na glasačkim listićima, koji se ponovno broje. Termin i dinamiku navedenih ponovnih brojanja utvrdit će direktor Glavnog centra za brojanje, kaže se u saopćenju iz CIK-a BiH.