Izmjene utvrđenih rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru su uslijedile nakon ponovnih brojanja glasačkih listića koja je Centralna izborna komisija BiH naredila u skladu sa članom 5.30 Izbornog zakona BiH.

Tabela osvojenih mandata u Starom Gradu prije ponovnog brojanja

Odluka o I izmjeni Odluke o utvrđvanju i objavljivanju rezultata Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru objavljena je na web stranici Centralne izborne komisije BiH i smatra se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu. Kako se može vidjeti iz objavljene Odluke, došlo je do promjene u mandatima u Starom Gradu. Tačnije, Koalicija za Mostar 2020 izgubila je jedan mandat, dok je Prva mostarska partija dobila jedan mandat.

Tabela osvojenih mandata u Starom Gradu nakon ponovnog brojanja

U skladu sa članom 6.9 stav (1) i (2) Izbornog zakona BiH protiv navedene odluke može se putem Centralne izborne komisije BiH podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od dana objave odluke na web stranici Centralne izborne komisije BiH, odnosno rok istječe u ponoć 16.01.2021. godine.

Žalbe se dostavljaju isklučivo putem fax aparata na broj 033/251-329, elektronskom poštom na e-mail adresu [email protected] ili lično u sjedište Centralne izborne komisije BiH (Sarajevo, ul. Danijela Ozme 7). Protokol Centralne izborne komisije BiH će za stranke biti otvoren i u subotu, 16.01.2021. godine u terminu od 08 do 16 sati, saopćio je CIKBiH.