Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović prokomentirao je danas inicijativu ministra civilnih poslova BiH Adila Osmanovića, kojom se od PrabovranilaštvaBiH traži da pokrenu pravnu proceduru zaštite interesa BiH po pitanju izgradnje Pelješkog mosta.

Tu inicijativu, kojom se štite interesi BiH koji joj pripadaju po Konvenciji UN-a o pravu mora, Izetbegović i Osmanović ranije su usaglasili.

- Gospodin Osmanović je iskoristio put koji je u ovom času jedini moguć, s obzirom na naše odnose u BiH, s obzirom da BiH ima lidere koji štite interese drugih zemalja. Ljudi u Pravobranilaštvu BiH imaju obavezu da svojom aktivnošću zaštite interese BiH i odgovorni su u slučaju neaktivnosti. Dakle, u slučaju nepoduzimanja aktivnosti su također odgovorni – kazao je Izetbegović.

Pojasnio je također kako će dalje aktivnosti na zaštiti interesa BiH biti usmjerene ka Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu.

- Tražit ćemo pomirenje sa Hrvatskom. To je prva stepenica, da se pomire dva interesa. Interes BiH, da u skladu sa UNCLOS-om ima pravo pristupu otvorenom moru i pravo Hrvatske da spaja svoj teritorij. Pravobranilaštvo će tu morati da krene u tom smjeru – zaključio je Izetbegović.