Izetbegović je kazao nekoliko rečenica na engleskom, a Hadžikadić, koji je decenijama živio u Sjedinjenim Američkim Državama, dao je pozitivnu ocjenu. Bećirović je, pak, kategorično odbio da to uradi.

- Govorio sam na engleskom jeziku u Amanu, Briselu... Hajde da se malo uozbiljimo, nije ovo kviskoteka - odgovorio je Bećirović voditelju Darjanu Babić.

Bećirović je na insistiranje Babića ponovo odbio govoriti na engleskom.

Hadžikadić je dao svoj komentar na Izetbegovićevu izjavu na engleskom jeziku.

- Ljudi će ga razumjeti, nije fluidno, ali će ga razumjeti - rekao je Hadžikadić.

U Bećirovićevoj javno dostupnoj biografiji se navodi da on govori engleski i ruski. Međutim, večerasnje odbijanje da kaže makar rečenicu na engleskom otvara sumnju da li on uopće govori taj jezik makar na nivou mogućnosti sporazumijevanja.