Direktorica Ekopaka Amela Hrbatkaže da oni od 2012. godine radi na uspostavi i razvoju sistema upravljanja ambalažnim otpadom u BiH.

- Postignut je odgovarajući stepen reciklaže, ali prostora za unapređenje ima, pa tako i u reciklaži staklene ambalaže, te smo se rado priključili ovom regionalnom projektu. S tim u vezi, Ekopak je u saradnji sa GIZ-om nabavio i isporučio 190 specijalnih zvona za odlaganje staklenog ambalažnog otpada za Grad Bihać, te općine Novi Travnik, Konjic i Ilidža, a uz pomoć naših partnera komunalnih preduzeća osigurali smo prikupljanje i prevoz prikupljenih količina na reciklažu. U 2021. godine smo ukupno predali na reciklažu više od 150 tona staklene ambalaže, što je za 27 posto više nego na početku projekta. Uzimajući u obzir činjenicu da je cilj projekta bio povećanje od 20 posto, znači da je Ekopak sa svojim partnerima, javnim komunalnim preduzećima "Vilenica Čistoća" Novi Travnik, "Standard" Konjic, "Komrad" Bihać i "Rad" Sarajevo, cilj prebacio za sedam posto - kazala je Hrbat.
 
Naglasila je da je za vrijeme trajanja Projekta ukupno iz te četiri lokalne zajednice iz BiH predato na reciklažu 208.000 kg staklenog ambalažnog otpada i to: u Novom Travniku 114.000 kg, Bihaću više od 64.000 kg, Konjicu 19.000 kg i Ilidži 11.000 kg.

- Sav prikupljeni stakleni ambalažni otpad je transportovan na reciklažu u fabriku Vetropavk Straža koja se nalazi u Humu na Sutli (granica Hrvatske i Slovenije) - kazala je Hrbat.