Napomenuli su da kantonalni tržišno-turistički inspektori u okviru svojih nadležnosti, kao jedan od subjekata koji je odgovoran za zaštitu potršača, u svakodnevnim nadzorima provode kontrole cijena osnovnih životnih namirnica i higijenskih potrepština, o čemu svakog mjeseca izvještaje dostavljaju Federalnom ministarstvu trgovine i Ministarstvu privrede KS.

VEZANI TEKST - Federalna uprava za inspekcijske poslove: Nećemo dozvoliti divljanje cijena zaštitne medicinske opreme

- Također, uobičajeno je i da u postupku pojačanih inspekcijskih kontrola Federalne uprave za inspekcijske poslove KS, sudjeluju i inspektori ove uprave, kao i ostalih kantonalnih uprava za inspekcijske poslove u Federaciji BiH. S obzirom na aktuelnu situaciju pozivamo građane da sve eventualno uočene nepravilnosti prijave nadležnim inspekcijskim organima na jedan od dostupnih načina uz napomenu da će nadzori biti izvršeni u maksimalno ekspeditivnim rokovima - kazali su nam iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

Napomenuli su da da privredni subjekti imaju zakonsku obavezu posjedovanja Pravilnika o načinu formiranja cijena, kao i Zakon o unutrašnjoj trgovini, Zakon o kontroli cijena, te Zakon o zaštiti potršača. Svaki na svoj način, kako su naveli, obavezuje preduzeća i fizička lica da se trebaju pridržavati istaknutih cijena, a da cjenovnici i pojedinačna cijena usluga i proizvoda mora biti istaknuta na vidnom i mjestu dostupnom za kupca.